go here, and add <?custom404_print404message();?> to your 404 Template where you want the suggestions to appear. Version 2.1 fixes stability issues and gives cleaner, improved search results. Author: 404 Plugin Author URI: http://www.404plugin.com */ function custom404_print404message() { global $custom404_server; global $custom404_missingpagestr; $custom404_missingpagestr = custom404_getmissingpagestr(); $custom404_missingpagestr = str_replace(' ', '+', $custom404_missingpagestr); $custom404_headline = 'Related pages on this site'; $custom404_server[] = "+site%3A$_SERVER[SERVER_NAME]"; //new version $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr, $_SERVER[SERVER_NAME]); if (!($custom404_googleresults)) { $custom404_headline = 'No local results found. From the web:'; $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresults = custom404_getyahooresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresultsarr = explode("\n", $custom404_yahooresults); $custom404_formattedyahooresults = ''; foreach ($custom404_yahooresultsarr as $custom404_yahooresult) { if (strlen(trim($custom404_yahooresult))) if (strpos($custom404_googleresults, $custom404_yahooresult) === false && strpos($custom404_googleresults, str_replace('rel=nofollow', '', $custom404_yahooresult)) === false ) $custom404_formattedyahooresults .= "$custom404_yahooresult\n"; } if (!($custom404_googleresults) && !($custom404_formattedyahooresults)) { $custom404_googleresults = '
No results found on the web.'; } else { $custom404_googleresults = ($custom404_googleresults == '0') ? '' : $custom404_googleresults; $custom404_formattedyahooresults = ($custom404_formattedyahooresults == '0') ? '' : $custom404_formattedyahooresults; $custom404_googleresults = utf8_encode($custom404_googleresults ); $custom404_formattedyahooresults = utf8_encode($custom404_formattedyahooresults ); } } $custom404_googleresults = $custom404_headline . "
" . $custom404_googleresults; $custom404_formattedquerystring = $_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING] ? "?$_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]":""; print "

Suggestions

$custom404_googleresults $custom404_formattedyahooresults
"; } function custom404_findurls($Page) { preg_match_all ("/a[\s]+[^>]*?href[\s]?=[\s\"\']+". "(.*?)[\"\']+.*?>"."([^<]+|.*?)?<\/a>/", $Page, &$matches); $matches = $matches[1]; return $matches; } function custom404_sendheader() { if(is_404()){ header('HTTP/1.0 200 OK'); header('Cache-Control: max-age=360000, public'); header('Pragma: public'); $offset = 60 * 60 * 24 * 14; //2 weeks $ExpStr = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header($ExpStr); } } function custom404_404title($title) { if(is_404()) { $title = custom404_getmissingpagestr(); } return $title; } function custom404_getmissingpagestr() { $custom404_missingpagestr = urldecode($_SERVER[REDIRECT_URL]); if (strlen($custom404_missingpagestr) - strrpos($custom404_missingpagestr, '.') <= 5) { $custom404_filename = substr($custom404_missingpagestr, 0, strrpos($custom404_missingpagestr, '.')); $custom404_ext = str_replace("$custom404_filename.", '', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = $custom404_filename; } $custom404_missingpagestr .= ' ' . urldecode($_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]); $custom404_replacewithspace = array( '-', '/', '_', '&', '?', '#', '+', '='); $custom404_missingpagestr = str_replace($custom404_replacewithspace, ' ', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = trim($custom404_missingpagestr); return $custom404_missingpagestr; } function custom404_loadpage($url) { $UserAgents = array("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UserAgents[array_rand($UserAgents)]); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, 1); $ret = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (!strlen($ret)) $ret = ("An error occured."); return $ret; } function custom404_gettextbetweentags ($start, $end, $string) { $startpos = $start ? strpos($string, $start) + strlen($start) : 0; $matchlength = strpos($string, $end, $startpos) - $startpos ? strpos($string, $end, $startpos) - $startpos : strlen($string); $foundstring = trim (substr($string, $startpos, $matchlength)); return $foundstring; } function custom404_getgoogleresults($term, $domain=0) { if ($domain) {$siteclause = "+site%3A$domain";} $position = 1; libxml_use_internal_errors(true); $allresults = array(); $pages = 2; $textresults=''; $totalfound = 0; for ($currentpage=1;$currentpage<=$pages;$currentpage++) { $pagedom = new DOMDocument(); $start = ($currentpage - 1) * 10; $startclause = $start ? "&start=$start" : ''; $googleurl = "http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=" . urlencode($term) . $siteclause . $startclause . "&gl=us&pws=0"; //print $googleurl; $pagedom->loadHTMLFile($googleurl); $spans = $pagedom->getElementsByTagName("span"); foreach($spans as $span) if ($span->getAttribute('class') == 'f' || $span->getAttribute('class') == 'gl') $span->nodeValue = ''; $divs = $pagedom->getElementsByTagName("div"); foreach($divs as $div) if ($div->getAttribute('class') == 'osl') $div->nodeValue = ''; $results = $pagedom->getElementsByTagName("h3"); foreach ($results as $result) { if ($result->getAttribute("class") == "r") { $children = $result->childNodes; foreach ($children as $child) { if (is_object($child) && $child->getAttribute("class") == "l" && $position <=10) { //initialize variables $anchor = $child->nodeValue; $url = $child->getAttribute("href"); $urlparts = explode('/', $url); $domain = $urlparts[2]; //description from google search results $parent = $result->parentNode; $siblings = $parent->childNodes; $description = ''; foreach($siblings as $sibling) { //var_dump($uncle); if (@$sibling->getAttribute("class") == "s") { $shorturl = str_replace('http://', '', $url); $description = custom404_gettextbetweentags("STARTHERE", $shorturl, "STARTHERE$sibling->nodeValue"); } } $nofollow = $position == 1 ? '' : 'rel=nofollow'; $textresults .= "$anchor
"; $position++; $totalfound++; } } } } } $textresults = $totalfound ? $textresults : 0; return $textresults; } function custom404_getyahooresults($key_words, $num_results=10) { global $custom404_server; $results = ''; $terms=str_replace(' ','+',$key_words); $pages=$num_results/10; for($i=0;$i<$pages;$i++){ $b=10*$i+1; $serpurl="http://search.yahoo.com/search?p=$terms&pstart=1&b=$b"; $page_results=custom404_getyahooserp($serpurl); if ($page_results) $results .= $page_results; } if (strlen($results) == 0) $results=0; return $results; } function custom404_getyahooserp($serpurl) { $position = 11; $serpOriginal = custom404_loadpage($serpurl); $results=''; if (strpos($serpOriginal,"We did not find results for") ===FALSE){ $serpArray = explode("$result){ $url='http://'.strip_tags(custom404_gettextbetweentags('','',$result)); if (strpos($url,'...')){ $url=custom404_gettextbetweentags('href="','"',$result); if (strpos($url,'yahoo.com/click')){ $url=custom404_gettextbetweentags('?u=','&', urldecode($url) ); } elseif (strpos($url,'rds.yahoo.com')){ //convert urls like //http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmdAhmRJnqsAr9FXNyoA;_ylu=X3oDMTBydHRjbmRzBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=137q03skj/EXP=1231411136/**http%3a//commitments.clintonglobalinitiative.org/projects.htm%3fmode=view%26rid=43102 $url=custom404_gettextbetweentags('**','', urldecode($url) ); } } $title=htmlspecialchars_decode(strip_tags(custom404_gettextbetweentags('>','',$result))); if (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); elseif (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); // $title = str_replace('Warning: Dangerous Downloads', '', $title); if (!(strpos($url, 'ttp://news.search.yahoo.com')) && $position <= 20) //filter news results away { $results .="
$title
\n"; $position++; } } } if (strlen($results) == 0) $results = 0; return $results; } //Override SEO Plugin Title - Comment these lines out to restore. add_option("aiosp_404_title_format", custom404_getmissingpagestr(), 'All in One SEO Plugin 404 Title Format', 'yes'); update_option('aiosp_404_title_format', custom404_getmissingpagestr()); add_action('get_header', 'custom404_sendheader'); add_filter('wp_title', 'custom404_404title'); ?> 12 Hours of Inkart 2009 - Karting Team VANTRICO - Alles over karting !

12 Hours Endurance Race of Inkart 2009

Inhoud van deze pagina:
• Informatie
• Timing
• Resultaat
• Verslag
• Event Partners
met betrekking tot de 12 Hours of Inkart van 20 juni 2009.

 

Informatie

12 Hours Endurance Race of INKART – *15 Years Celebration*
Zaterdag 20 juni 2009

De 12 Hours of Inkart is een race die staat voor prestige, zien en gezien worden, plezier maken, heel hard racen, … het is het paradepaardje van Inkart, kortom: het is het evenement van het jaar !
VANTRICO kon uiteraard niet ontbreken op de deelnemerslijst en is dan ook met de nodige fierheid aan de start van deze race verschenen met de ijzersterke steun van onze partners!

De spetterende eigenschappen van de 12 Hours Endurance Race of INKART nog eens op een rijtje:

• 12 uren race op het langste in- en outdoorcircuit van België: 1.000 meter lang!
• Rijden met een goed onderhouden 270cc, 4-takt kart (Sodi RX7)
• Koffie en ontbijt (’s morgens) en barbecue (’s avonds) voor 8 personen
• Wedstrijddirecteur, racecommentaar en animatie
• 14 marshalls en benzinecrew
• Tijdsregistratie en elektronisch scoreboard
• Indoor pitlane en gepersonaliseerde pitbox
• Tal van gadgets voor elke deelnemer
• Trofee en prijzen voor:
• 1ste, 2de en 3de plaats
• Andere prijzen zoals:
• Fair Play Cup
• Best Supporters Cup
• Fastest Laptime
• Winning Company
• Rookie Trophy
• Veel toeschouwers
• Aandacht van de media
• Aanwezigheid van BV’s
• …

 

Timing

• 08u00 – Welkom en ontbijt
• 08u00 – Team- & Pilootregistratie
• 09u00 – Briefing piloten
• 09u30 – Vrije trainingen
• 10u00 – Officiële trainingen
• 10u20 – Bekendmaking en opstelling startgrid
• 11u00 – Start 12 Hours of Inkart
• 19u00 – Opening Barbecue
• 23u00 – Flying finish
• 23u15 – Podiumfestiviteiten

 

Resultaat

VANTRICO Ranking
VANTRICO – Anthony, Bart, Kenneth & Glenn

Qualifying: 6de (Kenneth)
Race: 6de

Volledige Ranking
1. Peugeot
2. Waaihof
3. Van Boom CG
4. Deltaprint
5. Team Q8 Oils
6. VANTRICO (Anthony, Bart, Kenneth & Glenn)
7. FERO Racing
8. Media Racing Team
9. Martens Racing Team
10. Leleu
11. Kryotech
12. Stork
13. Team Q8 Plus
14. Prosource-Eurosys
15. Vervoer F.V. Put
16. Culot
17. De Snelle Slakken
18. Bisnode Interact
19. JJA Veranda’s
20. Aokiki Republica
21. Ikzoekwerk.be
22. Netlog
23. Dreamnex
24. VBG

VANTRICO
Winnaars van de Rookie Trophy – 12 Hours of Inkart – 20 juni 2009

 

Verslag

Op zaterdag 20 juni 2009 was het eindelijk zover. Het evenement waar VANTRICO vanaf het begin van hun ontstaan naartoe hebben geleefd en wat voor velen het evenement van het jaar betekent, was finally about to take place: The 12 Hours of Inkart *15th Anniversary Edition*. Voor de 15de keer in haar geschiedenis organiseerde onze thuisbasis Inkart dit top evenement dat naar goede gewoonte ook de start betekent van het zomerseizoen en de officiële opening is van het welgekende en befaamde 1 kilometer lange in- en outdoorcircuit dat overigens uniek is in België.

Goed voorbereid en op quasi alles voorzien trok het VANTRICO team naar Puurs op zaterdagochtend. Bij de aankomst omstreeks 7u50 (10 minuten voor de officiële opening) was de parking al redelijk goed gevuld en stonden de meeste teams al paraat aan de Nivea For Men-balie waar men zich kon inschrijven. We zochten een goed plaatsje voor onze “teambus” en maakten vervolgens onze entree.

Na de inschrijving en begroeting van enkele bekende gezichten trokken we naar de Inkart- bistro waar op dat moment het ontbijt geopend werd. Dit ontbijt was welgekomen. Het bood ons de gelegenheid het vroege uur verder te verwerken en om stevig op krachten te komen voor wat komen zou. Dit laatste deden we door onszelf te trakteren op een ‘breakfast of champions’ (spek met eieren en vers fruitsap) en allerlei andere lekkernijen en we genoten hiervan aan de, voor ons team, voorziene tafel aangegeven door een persoonlijk teamnaambordje.

Na het ontbijt haalden we al ons kartinggerief uit de auto en brachten we dit naar onze gepersonaliseerde pitbox waar we ons installeerden. Wanneer we dit achter de rug hadden, was het tijd voor de algemene briefing en de loting van de karts. Anthony trok, als teammanager, kart nummer 16. We wisten niet echt hoe goed deze kart was maar daar zou snel verandering in komen tijdens de vrije trainingen.

Na de loting en teamfoto kleedden we ons om en prepareerden we onze kart door ze om te dopen tot de VANTRICO-kart. Hiervoor hadden we het originele idee uitgewerkt dat bestond uit het bevestigen van 2 VANTRICO-nummerplaten vooraan en achteraan de kart. Wanneer we onze kart versierd hadden, reed Bart enkele seconden later als eerste VTC-piloot buiten om het splinternieuwe 1000 meter lange circuit te verkennen en de kart op te warmen voor het grote, 12 uren durende werk.
Na amper 3 ronden pufte Bart alweer de pits in. Er was duidelijk iets mis aan onze nummer 16. Bart werd gevraagd door te rijden naar de technical area waar de kart zo snel mogelijk moest worden gerepareerd. Paniek sloeg toe bij het team aangezien er geen reserve karts ter beschikking waren en de vrije trainingen toch wel van cruciaal belang zijn wanneer je van plan bent een goede prestatie te leveren. Enkele ogenblikken later meldde Scott Van Hooydonk, voor de gelegenheid Race Director, dat de aandrijfriem van onze kart stuk was, dat men bezig was deze te vervangen en dat het 15 minuten zou duren. Door middel van een snel rekensommetje werd onmiddellijk duidelijk dat er nog weinig zou overblijven van die vrije trainingen en dat de kart zou moeten worden warm gereden tijdens de kwalificaties !

Een 15-tal minuten nadat Bart met de defecte kart voorbij de pits passeerde, kwam hij opnieuw binnen gereden, dit maal met een herstelde kart. Ondertussen hadden we beslist de verloren tijd “goed te maken” door Kenneth onmiddellijk de baan op te sturen zodat hij nog een tweetal ronden kon warm rijden vooraleer hij begon aan de kwalificatie. Dit impliceerde echter wel dat Glenn en Anthony tijdens de race, bij hun eerste stint, hun eerste rondjes zouden rijden op dit circuit. “Als dat maar goed komt”, dachten we bij onszelf.
Even nadat Kenneth de baan op reed, werd, zoals voorspeld, de Belgische vlag gezwaaid die de start aangaf van de kwalificaties. Al snel werd duidelijk dat er slechts 2 teams kans maakten om te vertrekken van op pole position: dit waren team Peugeot, met gastrijder Nico Verdonck, winnaar van de Formula Le Mans, en Media Racing Team met toppiloot Kristof Van de Parre. Beide piloten reden onmiddellijk meer dan een halve seconde sneller als hun naaste belagers maar uiteindelijk was het Verdonck die Peugeot op 1 zette aan de start.

Voor VANTRICO was de kwalificatie minstens even spannend als de strijd om de pole daar Van Boom Car Group, Martens Racing Team en VANTRICO streden voor de plaatsen 6, 7 en 8 op de startgrid. Tot 2 minuten voor het einde leek het erop dat wij aan het kortste einde zouden trekken en plaats 8 de onze zou worden maar in de allerlaatste ronde, in de allerlaatste seconden, reed Kenneth nog over de streep in 1:23,313 en sprong daarmee over de net vernoemde teams naar de 6de plaats. Op de valreep een 6de startplaats uit de brand gesleept dus en weg waren de frustraties van het defect aan de kart tijdens de oefenritten want we stonden zeer mooi gekwalificeerd en dat maakte veel goed. Het was nu aan ons, om gedurende de 12 komende uren, deze plaats te bevestigen !

Ondertussen was het zaterdag 20 juni 2009, omstreeks 11u. De 24 piloten die voor hun team de start voor hun rekening gingen nemen zaten in hun kart, op de startgrid, klaar om wanneer de rode lichten uitgingen, met ronkende motoren te vertrekken en er een enorme lap op te geven en dat … voor maar liefst 12 uren lang !
Alle rode lichten verdwenen van het bord en daar waren ze … the green lights ! We were off, let’s go go go ! The race was on and so was the competition !!!

In de eerste bocht liep het al bijna fataal af met onze 6de startpositie daar Koen Martens van MRT achteraan werd aangetikt door Van Boom CG bij het aanremmen van de bocht en hierdoor op zijn beurt Kenneth Goris helemaal rond zette. Die kon pas op de 8ste positie opnieuw in het treintje aanpikken wat ons al snel een achterstand opleverde. Gelukkig had de koersdirectie het voorval opgemerkt en werd Koen Martens bestraft met een Stop-and-Go-penalty waardoor die jammer genoeg voor hen, helemaal achteraan het veld opnieuw op de baan kon. Eerlijkheidshalve had Van Boom eveneens moeten bestraft worden maar dat was niet het geval en daarom gingen we gewoon door met de race. Aanvankelijk kon Kenneth de VB-rijder zeer goed volgen maar na een 15-tal ronden merkten we op dat de nummerplaat vooraan de kart aan 1 zijde was losgekomen. Dit zorgde dus voor een “onveilige situatie” waardoor Kenneth jammer genoeg onverbiddelijk de pitstraat diende op te zoeken in ronde 20 om de toch wel originele versiering vooraan de kart te verwijderen. Achteraf bleek de bevestigingsstrip van de nummerplaat stuk te zijn gegaan bij een kleine aanrijding. Alweer pech dus want Kenneth kwam als 9de weer de baan op en verloor bijgevolg 2 plaatsen. Eén plaats werd zeer snel teruggenomen maar het duurde aanvankelijk wat langer om terug op de 7de plaats terecht te komen. Dit gebeurde alsnog in de eerste stint van Kenneth terwijl hij even later het stuur door gaf aan Bart Van Trier die de tweede stint van anderhalf uur voor zijn rekening nam.

Bart had echter moeilijkheden om zich aan te passen aan het circuit en kon jammer genoeg de rondetijden van Kenneth niet verder zetten waardoor we na iets meer dan 2 uur racen opnieuw naar de 7de plek werden verwezen door het team van Van Boom CG. Door minder presterende piloten bij het Media Racing Team en Bart die naarmate de tijd vorderde wel beter in het ritme kwam, kon VANTRICO’s grootste de 6de plaats wel terug winnen en werd het Media Racing Team vanaf dat moment achter ons in de rangschikking geplaatst en dat bleef ook zo tot aan het einde van de race.

Na 3 uur wedstrijd gaf Bart op zijn beurt het stuur door aan Glenn die op een wat ongelukkige plaats terug de baan op reed. Hij moest de topteams laten passeren en moest tegelijkertijd zijn plaats verdedigen terwijl hij nog maar aan zijn eerste rondjes op het nieuwe circuit bezig was. Dit was jammer want Glenn vond eigenlijk nooit echt het goede ritme tijdens zijn eerste stint waardoor we wat tijd verloren en ook een plaatsje terugzakten. Fero Racing verscheen nu plots voor ons. Nadat Glenn de tank nogmaals had laten voldoen kwam hij de pits binnengereden voor onze 3de pitstop waar Anthony in de nummer 16 kroop.

Anthony begon onder druk aan zijn stint. Daar Bart en Glenn moeilijkheden kenden strakke rondetijden te draaien en Anthony zelf de zwaarste is van het team, was de kans groot dat we nog plaatsen zouden moeten prijsgeven terwijl dat zeker niet mocht gebeuren. Het objectief op dat moment was onze plaats te behouden en indien mogelijk wat tijd terug te winnen. Na enkele verkenningsronden op het 1 kilometer circuit dat ondertussen al gedurende 4 en een half uur werd warm gereden, begon de hoop stilaan opnieuw te stijgen daar Anthony wel de rondetijden van Kenneth in de beginfase kon bevestigen. Hierdoor maakten we een hoop tijd goed op onze voorligger die Anthony nog in diezelfde stint wist te passeren vooraleer hij, half koers, de pedalen overliet aan Kenneth.

Kenneth ging er als een speer vandoor en wist zich gedurende zijn laatste stint een weg te banen van plaats 6 naar plaats 5 waar we de plek van Team Q8 Oils innamen. Deze plaats moesten we echter opnieuw prijsgeven toen Glenn in de kart zat aangezien Q8 Oils met enkele snellere piloten voor de dag kwam en zo ook meteen een kloofje konden slaan. Bart wist op zijn beurt de schade te beperken en reed een meer dan behoorlijke stint maar door een foute tankstrategie moesten we Fero Racing opnieuw laten voorgaan waardoor we op anderhalf uur van het einde op een 7de plek reden op 26 seconden van Fero Racing toen Bart, na de tankstop, het stuur voor de laatste keer overliet aan Anthony.

Anthony, nu wel met goede hoop vertrokken na zijn prestatie in zijn eerste stint, begon aan een inhaalrace die meer geleek op de strijd tussen David en Goliath. We wisten dat het zeer lastig ging worden onze 6de plaats terug te pakken maar we hoopten op een extra pilotenwissel bij Fero om ons doel te verwezenlijken. Anthony maakte beetje bij beetje tienden van seconden goed op P6 maar vermits Anthony zijn voorganger nog niet zag rijden, zag het er niet goed uit tot hij plots het VANTRICO bordje langs de kant zag waarop stond: nog 13 seconden tot P6. Deze doorbraak kwam ons ten goede aangezien onze achterstand nu gehalveerd was. Bij Fero Racing gebeurde bovendien waarop we gehoopt hadden en dat merkte Anthony aan de rondetijden. De nieuwe piloot die in de Fero kart zat, had wat tijd nodig om weer in het ritme te komen waardoor Anthony, die wederom zeer goed onderweg was zoals een jachtluipaard naar zijn prooi, meer dan één seconde per ronde kon goed maken gedurende een 6-tal ronden. Jammer genoeg zag Anthony wel nog steeds geen spoor van zijn voorligger tot zijn teamgenoten aan de pitmuur uitbundig de vinger wezen naar het kartje dat net de hoek omdraaide. Op het rechte stuk dat daarop volgde, werd het duidelijk: die moesten we hebben !

Wanneer je achter iemand kan jagen die je voor je uit ziet rijden, gaat het meestal altijd beter. Het is als een soort magnetische aantrekkingskracht die ervoor zorgt dat je naar die voorligger toe wordt gezogen. Enkele ronden later was het dan zover, het gat was dicht maar nu kwam de volgende opgave: er voorbij geraken. Dit bleek echter makkelijker dan verwacht aangezien de Fero-piloot na de slang op het buitencircuit bij de volgende linkse wel erg veel plaats liet waardoor Anthony kon inschuiven en zichzelf en zijn team terug op plaats 6 wist te zetten. De strijd was echter nog niet gestreden aangezien zijn achterligger nu plots wel goed kon aanklampen en op zijn beurt ook af en toe de neus aan het venster stak. Gelukkig wist Anthony zich alsnog los te rukken van zijn belager tot het moment waarop een iets te enthousiaste toeschouwer een glas van het buitenterras op het circuit gooide met een gele vlag situatie tot gevolg. Een 25-tal minuten voor het einde van de wedstrijd kwam alles bijgevolg weer bij elkaar in een treintje maar de vermoeidheid sloeg stilaan bij iedereen toe na bijna 12 uur racen en de veer leek gebroken bij Fero Racing. Anthony bolde na 12 uren wedstrijd, omstreeks 23u, na 492 laps wat gelijk is aan 492 kilometer, als een gelukkig man over de streep op de 6de positie met een voorsprong van 13 seconden op Fero Racing. We moesten op 12 uren tijd slechts 8 laps prijsgeven op de winnaars: Team Peugeot en ’t Waaihof dat eindigde op een verdienstelijke 2de plaats. Het podium werd vervolledigd door het team van Van Boom CG dat hiermee ook de Company Trophy won.

Een uitmuntende prestatie van het VANTRICO team waar we haast niet op durfden hopen voor de wedstrijd. Alle VANTRICO piloten hebben ontzettend hard hun best gedaan en het is de teamspirit en de teamprestatie die voor dit mooie resultaat gezorgd heeft. Onze eerste 12 uren wedstrijd finishen bij de eerste 10 was het doel. Het werd uiteindelijk zelfs een 6de plaats waarmee we als kers op de taart de “Rookie Trophy – 12 Hours of Inkart 2009” in ontvangst mochten nemen. Deze prijs werd uitgereikt aan het best presterende nieuwe en opkomende team met talent: VANTRICO !!!

Dit top evenement was voor VANTRICO de perfecte mix daar alle waarden die VANTRICO het meest nauw aan het hart liggen die dag aan bod kwamen. We beleefden enorm veel plezier terwijl we een zeer goede prestatie wisten neer te zetten en dat alles werd mogelijk gemaakt door onze partners die voor de financiële en materiële steun zorgden die we meer dan nodig hadden om aan dit spektakel te kunnen deelnemen. In naam van heel VANTRICO danken wij hierbij dan ook graag onze partners: PV BELGIE NV, FRESENIUS KABI, TRUCIMEX BVBA, LIMAGO BVBA en SUITS DIRECT. Eveneens danken wij onze andere partner: SKO-CONGO en onze cooperating partner: INKART.
Zonder hen zou VANTRICO niet zijn wat het nu is maar dat geldt ook voor al die trouwe supporters, die elke race aan de kant staan en in weer en wind hun VTC piloten toejuichen, want zonder hun steun, hun aanmoedigingen en hun applaus zijn goede prestaties onmogelijk, kan er geen plezier worden beleefd en kunnen er geen partners worden gevonden.
In naam van heel VANTRICO: “Dank u wel !!!

VANTRICO
Anthony, Bart, Kenneth & Glenn

Winnaars van de Rookie Trophy – 12 Hours of Inkart 2009

Event Partners

Met dank aan onze partners voor dit event:
PV België – GlobalTech
Fresenius Kabi
• Trucimex
• Sko-Congo
• Limago
Suits Direct
Inkart