go here, and add <?custom404_print404message();?> to your 404 Template where you want the suggestions to appear. Version 2.1 fixes stability issues and gives cleaner, improved search results. Author: 404 Plugin Author URI: http://www.404plugin.com */ function custom404_print404message() { global $custom404_server; global $custom404_missingpagestr; $custom404_missingpagestr = custom404_getmissingpagestr(); $custom404_missingpagestr = str_replace(' ', '+', $custom404_missingpagestr); $custom404_headline = 'Related pages on this site'; $custom404_server[] = "+site%3A$_SERVER[SERVER_NAME]"; //new version $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr, $_SERVER[SERVER_NAME]); if (!($custom404_googleresults)) { $custom404_headline = 'No local results found. From the web:'; $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresults = custom404_getyahooresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresultsarr = explode("\n", $custom404_yahooresults); $custom404_formattedyahooresults = ''; foreach ($custom404_yahooresultsarr as $custom404_yahooresult) { if (strlen(trim($custom404_yahooresult))) if (strpos($custom404_googleresults, $custom404_yahooresult) === false && strpos($custom404_googleresults, str_replace('rel=nofollow', '', $custom404_yahooresult)) === false ) $custom404_formattedyahooresults .= "$custom404_yahooresult\n"; } if (!($custom404_googleresults) && !($custom404_formattedyahooresults)) { $custom404_googleresults = '
No results found on the web.'; } else { $custom404_googleresults = ($custom404_googleresults == '0') ? '' : $custom404_googleresults; $custom404_formattedyahooresults = ($custom404_formattedyahooresults == '0') ? '' : $custom404_formattedyahooresults; $custom404_googleresults = utf8_encode($custom404_googleresults ); $custom404_formattedyahooresults = utf8_encode($custom404_formattedyahooresults ); } } $custom404_googleresults = $custom404_headline . "
" . $custom404_googleresults; $custom404_formattedquerystring = $_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING] ? "?$_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]":""; print "

Suggestions

$custom404_googleresults $custom404_formattedyahooresults
"; } function custom404_findurls($Page) { preg_match_all ("/a[\s]+[^>]*?href[\s]?=[\s\"\']+". "(.*?)[\"\']+.*?>"."([^<]+|.*?)?<\/a>/", $Page, &$matches); $matches = $matches[1]; return $matches; } function custom404_sendheader() { if(is_404()){ header('HTTP/1.0 200 OK'); header('Cache-Control: max-age=360000, public'); header('Pragma: public'); $offset = 60 * 60 * 24 * 14; //2 weeks $ExpStr = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header($ExpStr); } } function custom404_404title($title) { if(is_404()) { $title = custom404_getmissingpagestr(); } return $title; } function custom404_getmissingpagestr() { $custom404_missingpagestr = urldecode($_SERVER[REDIRECT_URL]); if (strlen($custom404_missingpagestr) - strrpos($custom404_missingpagestr, '.') <= 5) { $custom404_filename = substr($custom404_missingpagestr, 0, strrpos($custom404_missingpagestr, '.')); $custom404_ext = str_replace("$custom404_filename.", '', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = $custom404_filename; } $custom404_missingpagestr .= ' ' . urldecode($_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]); $custom404_replacewithspace = array( '-', '/', '_', '&', '?', '#', '+', '='); $custom404_missingpagestr = str_replace($custom404_replacewithspace, ' ', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = trim($custom404_missingpagestr); return $custom404_missingpagestr; } function custom404_loadpage($url) { $UserAgents = array("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UserAgents[array_rand($UserAgents)]); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, 1); $ret = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (!strlen($ret)) $ret = ("An error occured."); return $ret; } function custom404_gettextbetweentags ($start, $end, $string) { $startpos = $start ? strpos($string, $start) + strlen($start) : 0; $matchlength = strpos($string, $end, $startpos) - $startpos ? strpos($string, $end, $startpos) - $startpos : strlen($string); $foundstring = trim (substr($string, $startpos, $matchlength)); return $foundstring; } function custom404_getgoogleresults($term, $domain=0) { if ($domain) {$siteclause = "+site%3A$domain";} $position = 1; libxml_use_internal_errors(true); $allresults = array(); $pages = 2; $textresults=''; $totalfound = 0; for ($currentpage=1;$currentpage<=$pages;$currentpage++) { $pagedom = new DOMDocument(); $start = ($currentpage - 1) * 10; $startclause = $start ? "&start=$start" : ''; $googleurl = "http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=" . urlencode($term) . $siteclause . $startclause . "&gl=us&pws=0"; //print $googleurl; $pagedom->loadHTMLFile($googleurl); $spans = $pagedom->getElementsByTagName("span"); foreach($spans as $span) if ($span->getAttribute('class') == 'f' || $span->getAttribute('class') == 'gl') $span->nodeValue = ''; $divs = $pagedom->getElementsByTagName("div"); foreach($divs as $div) if ($div->getAttribute('class') == 'osl') $div->nodeValue = ''; $results = $pagedom->getElementsByTagName("h3"); foreach ($results as $result) { if ($result->getAttribute("class") == "r") { $children = $result->childNodes; foreach ($children as $child) { if (is_object($child) && $child->getAttribute("class") == "l" && $position <=10) { //initialize variables $anchor = $child->nodeValue; $url = $child->getAttribute("href"); $urlparts = explode('/', $url); $domain = $urlparts[2]; //description from google search results $parent = $result->parentNode; $siblings = $parent->childNodes; $description = ''; foreach($siblings as $sibling) { //var_dump($uncle); if (@$sibling->getAttribute("class") == "s") { $shorturl = str_replace('http://', '', $url); $description = custom404_gettextbetweentags("STARTHERE", $shorturl, "STARTHERE$sibling->nodeValue"); } } $nofollow = $position == 1 ? '' : 'rel=nofollow'; $textresults .= "$anchor
"; $position++; $totalfound++; } } } } } $textresults = $totalfound ? $textresults : 0; return $textresults; } function custom404_getyahooresults($key_words, $num_results=10) { global $custom404_server; $results = ''; $terms=str_replace(' ','+',$key_words); $pages=$num_results/10; for($i=0;$i<$pages;$i++){ $b=10*$i+1; $serpurl="http://search.yahoo.com/search?p=$terms&pstart=1&b=$b"; $page_results=custom404_getyahooserp($serpurl); if ($page_results) $results .= $page_results; } if (strlen($results) == 0) $results=0; return $results; } function custom404_getyahooserp($serpurl) { $position = 11; $serpOriginal = custom404_loadpage($serpurl); $results=''; if (strpos($serpOriginal,"We did not find results for") ===FALSE){ $serpArray = explode("$result){ $url='http://'.strip_tags(custom404_gettextbetweentags('','',$result)); if (strpos($url,'...')){ $url=custom404_gettextbetweentags('href="','"',$result); if (strpos($url,'yahoo.com/click')){ $url=custom404_gettextbetweentags('?u=','&', urldecode($url) ); } elseif (strpos($url,'rds.yahoo.com')){ //convert urls like //http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmdAhmRJnqsAr9FXNyoA;_ylu=X3oDMTBydHRjbmRzBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=137q03skj/EXP=1231411136/**http%3a//commitments.clintonglobalinitiative.org/projects.htm%3fmode=view%26rid=43102 $url=custom404_gettextbetweentags('**','', urldecode($url) ); } } $title=htmlspecialchars_decode(strip_tags(custom404_gettextbetweentags('>','',$result))); if (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); elseif (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); // $title = str_replace('Warning: Dangerous Downloads', '', $title); if (!(strpos($url, 'ttp://news.search.yahoo.com')) && $position <= 20) //filter news results away { $results .="
$title
\n"; $position++; } } } if (strlen($results) == 0) $results = 0; return $results; } //Override SEO Plugin Title - Comment these lines out to restore. add_option("aiosp_404_title_format", custom404_getmissingpagestr(), 'All in One SEO Plugin 404 Title Format', 'yes'); update_option('aiosp_404_title_format', custom404_getmissingpagestr()); add_action('get_header', 'custom404_sendheader'); add_filter('wp_title', 'custom404_404title'); ?> http://www.vantrico.be Sun, 02 Dec 2012 14:13:56 +0000 nl-NL hourly 1 100 km Solo Endurance Dodentocht Race 2012 http://www.vantrico.be/karting-nieuws/100-kilometer-solo-endurance-dodentocht-race-2012/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=100-kilometer-solo-endurance-dodentocht-race-2012 http://www.vantrico.be/karting-nieuws/100-kilometer-solo-endurance-dodentocht-race-2012/#comments Tue, 07 Aug 2012 17:27:40 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1902 Normaal gezien organiseert Inkart elke dinsdagavond een Member Hour / Memberuur. Dit houdt in dat je tussen 22u30 en 23u30 non-stop één uur lang kan karten tegen de voordelige prijs van 40 euro.
Deze formule wordt heel sterk gesmaakt door velen ! Het is een uitstekende manier om stevig te trainen en de member hours van Inkart zitten dan ook week na week propvol.

Echter een aantal weken geleden had Inkart het idee om iets speciaals te doen met hun Member Hour en dit ter gelegenheid van de 43ste editie van de 100km Dodentocht Wandelrally van Bornem die elk jaar opnieuw georganiseerd wordt.
Zo bedachten ze de Inkart 100 Kilometer Solo Endurance “Dodentocht On Wheels” Race 2012 !!!
Een echte uithoudingsrace voor kartingpiloten die echte ‘survivors on wheels’ zijn.

Informatie 100 km Solo Endurance Dodentocht Race 2012 van Inkart

De wedstrijd gaat door op dinsdag 7 augustus 2012 en start omstreeks 22u00 te Inkart in Puurs waar er gereden wordt op het unieke 1 km lange indoor en outdoor kartingcircuit.
De bedoeling is om zo snel mogelijk 100 laps te rijden op het 1 kilometer circuit, helemaal alleen -> solo dus, zonder pilootwissels, ongeacht de weersomstandigheden met slechts 1 klein “pauzemoment” van 2 minuten: de verplichte tankstop.
Tanken zal nodig zijn want op een circuit van om en bij de 1 minuut en 40 seconden, 100 ronden afmalen, maakt dat de wedstrijd meer dan 2 uur en 45 minuten zal duren, en dat is dan nog best case scenario.
We mogen er niet aan denken wat er gebeurt als het begint te regenen want dan zijn we klaar voor een solo endurance race van 3 uur of 4 uur of nog langer ?!!!

Om met succes de Inkart 100 Kilometer Solo Endurance “Dodentocht On Wheels” Race 2012 te beëindigen is het zo dat je 100 ronden moet hebben afgelegd binnen de 10 minuten nadat de eerste piloot dat deed.
Dus wanneer de 1ste de 100km (lees: 100 laps) heeft uitgereden, krijgen alle andere piloten nog MAXIMAAL 10 MINUTEN om hun 100ste ronde te behalen.
Iedereen die de 100km kan uitrijden binnen de opgegeven tijd, ontvangt een exclusieve trophy als aandenken.

Het eindklassement wordt opgemaakt op basis van de snelste individuele LAPTIME in de laatste 10 rondes (91-100).

Timing

De timing van deze legendarische en unieke race ziet er als volgt uit:

• 21u00: Welkom en Pilootregistratie
• 21u30: Briefing & Lottrekking.
• 22u00: Start Inkart 100 Kilometer Solo Endurance “Dodentocht On Wheels” Race 2012
• ??u00: Flying Finish  (vermoedelijk rond 00u45 à 01u20)

Er kunnen maximaal 23 piloten deelnemen aan deze uithoudingsrace. De prijs bedraagt: 145 euro per piloot, incl. 2 sportdrinks. Super voor zo’n special evening !

Deelname VANTRICO piloten

Uiteraard kunnen dan de piloten van VANTRICO niet ontbreken op dit spektakelstuk dus ingeschreven zijn we alledrie:
Anthony Van Trier
Kenneth Goris
Bart Van de Vel

Wij zijn er klaar voor ! U hopelijk ook ? Kom gerust supporteren of steek ons in gedachte een hard onder de riem because we will need it !

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/100-kilometer-solo-endurance-dodentocht-race-2012/feed/ 0
Indoor en outdoor karting circuit Inkart in Puurs http://www.vantrico.be/karting-circuit-inkart-puurs/informatie/indoor-en-outdoor-karting-circuit-inkart-in-puurs/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indoor-en-outdoor-karting-circuit-inkart-in-puurs http://www.vantrico.be/karting-circuit-inkart-puurs/informatie/indoor-en-outdoor-karting-circuit-inkart-in-puurs/#comments Sat, 21 Apr 2012 13:39:23 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1732 VANTRICO & Inkart … The Perfect Combination !

 

Inkart in’t kort – Facts & Figures

• In- & outdoorkarting circuit
• Meer dan 500 B2B evenementen elk jaar
• Karting events van 1 tot 1.000 deelnemers
• Eventbegeleiding van start tot finish
• 17 jaar ervaring
• Barbeque, buffetten, walking dinners, menu’s uit eigen keuken
• Centraal gelegen langs A12 tussen Antwerpen en Brussel
• Ruime parking
• 7 dagen op 7 mogelijk

 

Wie is INKART?

In 1994 startten Mike Van Hooydonk, Dirk Van Hooydonk en Dirk Vervaet het allereerste indoorkarting circuit in België. Zij lagen hiermee aan de basis van de kartinghype in Europa.

Vandaag is indoorkarting een ingeburgerde vrijetijdsbesteding voor jong en oud en is Inkart nog steeds het meest multifunctionele kartcenter van België en dé referentie voor een geslaagd business event. De bedrijfswereld vindt haar gading in de talrijke formules voor bedrijfsevents, kick-offs, personeelsfeesten, sales meetings, etc.

Het Inkart-team volgt regelmatig interne en externe opleidingsprogramma’s en trainingen om u elke keer weer nog beter te dienen.

Ervaring met racing, karting, safety & business !

 

Waarom u als particulier voor Inkart moet kiezen?

Voor het Inkart-team staat FUN en SAFETY al sinds het prille begin centraal !

De roots van stichter Mike Van Hooydonk liggen immers in de wereld van de verkeersveiligheid en rijvaardigheid. Mike richtte in 1973 JESCO Autotraining School op, de eerste “slipschool” in Europa. JESCO is nog steeds de referentie inzake autoveiligheid en wagenbeheersing. (http://www.jesco.be/)

Die bezorgdheid en inzet inzake veiligheid trekt Inkart elke dag door op het in- en outdoor karting ciruit. Dagelijks onderhouden karts van topkwaliteit, echte race-overalls en nette helmen, een absoluut veilig circuit en een goede begeleiding maken van uw bezoek aan Inkart een unieke en plezierige ervaring.

Plezier en veiligheid staan centraal !

 

Waarom u als bedrijf voor Inkart moet kiezen?

Sinds het startschot in 1994 biedt Inkart een ruime waaier van eventmogelijkheden en meetingfaciliteiten aan voor al uw B2B-activiteiten.

Elk jaar stellen méér dan 500 bedrijven hun vertrouwen in Inkart die voor u een aangepast “fit-to-your-company” programma uitwerkt. Zo hebt u de keuze uit verschillende formules zoals Grand Prix, Endurance, Top Grand Prix, … maar u kan als bedrijfsteam ook deelnemen aan de Inkart 12 uren race. Op deze manieren kan u uw klanten entertainen, uw verkoopsteam motiveren, uw medewerkers belonen, etc.

Alle events worden professioneel begeleid door de eventmanagers. Zij zijn uiteraard meertalig en u hoeft niets meer te doen dan op hen te vertrouwen voor de perfecte organisatie van uw events. Inkart kan uw event ook in volledige exclusiviteit organiseren zodat u uw genodigden in de allerbeste VIP-omstandigheden kan ontvangen.
Uw klanten, medewerkers, … zullen zich op een echt racecircuit wanen met live-commentaar, aangevuld met podiumfestiviteiten achteraf, inclusief spuitchampagne die kan knallen !!!
Alles kan bovendien ook afgewerkt worden met een uiterst verzorgd buffet, barbecue, 3 of 4-gangen menu, etc.

Inkart maakt waar wat u werd beloofd en overtreft wat u had verwacht !

Verder kan u bij Inkart ook terecht wanneer u op zoek bent naar een originele manier om het nuttige aan het aangename te koppelen. Men beschikt over een moderne meetinginfrastructuur om tijdens uw volgende productlancering, verkoopsmeeting, persvoorstelling, seminarie, … een onvergetelijk sterke indruk na te laten op uw doelgroep.

Alles is aanwezig want zoals u weet: “There is no second chance to make a first impression”.
U kan bij Inkart niet alleen terecht voor meetings in selecte groep. Ook voor het grote werk met meer dan 500 personen biedt Inkart te Puurs originele en verrassende mogelijkheden.

Ervaring en kwaliteitsoplossingen op maat !

 

Bedrijfsgegevens

Naam INKART NV
Adres Ooievaarsnest 33
2870 Puurs
Telefoon +32 (0)3 866 18 19
Fax +32 (0)3 866 19 99
E-mail info@inkart.be
Website http://www.inkart.be

 

 

 

 

 

 

Come and have fun @ Inkart … the place where business meets pleasure !

]]>
http://www.vantrico.be/karting-circuit-inkart-puurs/informatie/indoor-en-outdoor-karting-circuit-inkart-in-puurs/feed/ 0
http://www.vantrico.be/homepagina/1689/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1689 http://www.vantrico.be/homepagina/1689/#comments Sat, 21 Apr 2012 11:43:04 +0000 AdminMKS http://www.vantrico.be/?p=1689 Karting Team VANTRICO heet u welkom !

* Nieuwigheden – Updates *

02/12/2012

Alle resultaten van de  VANTRICO SPRINT EXPRIENCE 2012 vindt je HIER !!!

2011

VANTRICO.BE – Indoor Karting World Champions – Nations Cup 2011

VANTRICO in de pers !!!


Welkom op onze website !

VANTRICO heet u van harte welkom op zijn website.

Hier kan u de belangrijkste informatie over VANTRICO karting team terugvinden alsook informatie krijgen over karting, karten, tips, circuits, etc. in het algemeen. Ook zit je op onze website goed voor alle resultaten over gereden races en andere karting kampioenschappen.
Wij doen ons uiterste best om elk bezoek aan onze website de moeite waard te maken door deze regelmatig aan te vullen met leuke verslagen van trainingen, races en andere interessante informatie artikels omtrent karting en de kartsport en autosport in het algemeen.

Kom dus regelmatig terug kijken !!!

Geniet nog van uw bezoek aan onze website en hopelijk mogen wij u snel begroeten op of rond het racetrack.
Zo niet, misschien wel in de cafetaria voor een gezellige babbel !

Op zoek naar de nieuwigheden en laatste updates ? Bovenaan deze pagina vind je een overzicht !

 

VANTRICO karting team in’t kort

Introductie

VANTRICO (Afgekort: VTC) is een vereniging die bestaat uit een team van kartingpiloten die door middel van een actieve deelname in het Belgische kartingcircuit, een kweekvijver voor autosporttalent, willen doorgroeien tot een gekende groep van succesvolle piloten in de karting- en autosport. Wij trachten onze ambities waar te maken door topprestaties te leveren waarbij plezier en het onderhouden van langdurige relaties met onze partners centraal staan.

VANTRICO – Ambassadors of Inkart

 

Palmares Highlights

VANTRICO – Winnaars van de 4 Hours Summer’s End Race of Inkart – 03/09/2011

VANTRICO – Indoor Karting World Champions – Nations Cup 2011 – 24/07/2011

VANTRICO – Runners Up van de 12 Hours of Inkart 2011 – 18/06/2011
VANTRICO – Winnaars van de Inkart 17th Birthday 3 Hours Long Beach Race – 29/04/2011
VANTRICO – Winnaars van de 2 Hours Après-Ski Race of Inkart – 18/03/2011

VANTRICO – Runners Up van de 4 Hours Summer’s End Race of Inkart – 04/09/2010
VANTRICO – Winnaars van de 12 Hours of Inkart 2010 – 19/06/2010
VANTRICO – Runners Up van de Inkart 16th Birthday Race – 29/04/2010
VANTRICO – Winnaars & Runners Up van de Inkart 500 Laps Oval Race – 05/02/2010

VANTRICO – Winnaars & Runners Up van de 3 Hours Halloween Race of Inkart – 30/10/2009
VANTRICO – Winnaars van de 4 Hours Summer’s End Race of Inkart – 05/09/2009
VANTRICO – Winnaars van de Rookie Trophy – 12 Hours of Inkart – 20/06/2009
Kenneth – 1ste finalist Inkart Driver of the Year Challenge – 12/04/2009
Kenneth – Fastest Laptime Adults – 4 Hours Summer’s End Race of Inkart – 05/09/2009
Bart Van de Vel – Fastest Laptime – 3 Hours Halloween Race of Inkart – 30/10/2009

Alle resultaten bekijken

 

 

]]>
http://www.vantrico.be/homepagina/1689/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 6 – Verslag http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-6-verslag/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-6-verslag http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-6-verslag/#comments Sat, 10 Dec 2011 13:08:45 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1738 Ook op de laatste wedstrijddag was Daan Van den Acker erbij voor de zesde wedstrijd van de VANTRICO Sprint Experience. Hij was dan ook opnieuw zo vriendelijk om hierover zijn relaas na de wedstrijd aan ons te bezorgen. Het verslag van race 6 van ons unieke karting kampioenschap door de ogen van Daan Van den Acker vind je hier.

 

Piloot aan het woord: Race 6 – Daan Van den Acker

 

Introductie

Op zaterdag 3 december 2012 was het tijd voor de laatste twee wedstrijden van de VANTRICO Sprint Experience; tijd om nog wat punten te sprokkelen, ervaring op te doen en ons te amuzeren en … hierbij ook de laatste verslagen van dit kampioenschap. Enjoy !

 

Kwalificatie

De opzet voor de kwalificatie van race 6 was een blijkbaar reeds beproefde methode: je moest namelijk proberen om gedurende de 15 minuten lang durende kwalificatie het verschil tussen je snelste tijd en je gemiddelde tijd zo klein mogelijk te houden. Voor mij persoonlijk een echt werkpunt en nu werd het dan ook nog extra bemoeilijkt door de baan die er nat bij lag. Ik moest op zoek gaan naar de juiste rijstijl en die zoektocht heeft een paar spins tot gevolg gehad. Hierdoor was het bijna onmogelijk om een goed resultaat neer te zetten met als gevolg dat ik als laatste moest vertrekken op de startgrid.

Er waren echter een aantal andere piloten die een heel straffe kwalificatie aflegden en waarbij de verschillen heel erg klein waren.
De top 3 startplaatsen waren voor: Bart Ooms (pole position), Steve Vermeulen (P2) en Steven Van Dyk (3de startplaats).

 

Race

De startprocedure voor deze race was een rechtopstaande start vanuit het stoeltje van je kart. Vanaf dat vervolgens de Belgische vlag gezwaaid werd, mochten we ons in de stoel laten vallen en zo snel mogelijk vertrekken. Deze race werd overigens nog extra gekenmerkt door een bijkomend tactisch element. We moesten namelijk tijdens de race een verplichte pitstop afwerken. Bij het binnenkomen moesten we op een knop duwen en wachten tot het lichtje uitging (dat duurde 20 seconden). Er was wel een nadeel: je kon niet gaan pitten als iemand anders al in de pit stond. Het was dus van ontzettend groot belang om de marshall aan het begin van de pitstraat goed in de gaten te houden aangezien deze teken deed wanneer de pitstraat “bezet” was.
De start van de race verliep voor mij persoonlijk vrij goed. Ik kon zelfs vrij snel een plaats goedmaken. Toen besloot ik het rustig aan te doen en ervoor te zorgen dat ik niet zou spinnen, zo kon ik misschien plaatsen goedmaken door mensen die te veel risico namen. Ik besloot ook vroeg de pits op te zoeken dus van zodra ik zag dat de pits open was, ben ik naar binnen gegaan. Achteraf gezien was dat blijkbaar een goede keuze, ik kon daarna een rustige race rijden en zo heb ik blijkbaar toch nog een aantal extra plaatsen gewonnen. Het enige nadeel was dat ik geen flauw idee had wie nu precies waar reed. Indien ik hiervan een beter beeld had, had ik naar het einde van de wedstrijd toe misschien beter mijn positie kunnen verdedigen maar al bij al reed ik een goede race die ik afsloot op een 15de plaats.

Steve Vermeulen won de wedstrijd vanop een tweede startplaats en kon daarbij Bart Ooms, vertrokken vanop pole-position naar een tweede plek verdrijven. Thierry De Wolf maakte de top 3 compleet.

De twee bonuspunten gingen naar Thierry De Wolf die de meest efficiënte pitstop wist af te leggen.

Nu was het dringend tijd om af te koelen en ons klaar te maken voor de finale race !

 

Daan Van den Acker

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-6-verslag/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 7 – Resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-7-resultaat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-7-resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-7-resultaat/#comments Wed, 07 Dec 2011 22:24:22 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1654 De 6de wedstrijd was net voorbij, iedereen trachtte zo snel mogelijk af te koelen en te recupereren want voor ze het wisten moesten ze opnieuw aan de bak. Ditmaal voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van heel het kampioenschap: de 7de en laatste wedstrijd van de  Sprint Experience van karting team VANTRICO !!!
Hieronder vind je alvast het “snelle resultaat” van de laatste en finale race 7. Alle uitgebreide info vind je hier.

 

Resultaat Race 7

1. Dirk Minnebach
2. Thierry De Wolf
3. Bart Ooms
4. Steve Vermeulen
5. Shauni Sagaert
6. Kevin Silverans
7. Christiaan Smets
8. Joost Billen
9. Jose Caballero
10. Kris Tiebos
11. Jonathan Franchi
12. Frédéric Sels *
13. Steven Van Dyk
14. Tom Gilis
15. Pascal Vanden Berge
16. Jason Alderson
17. Daan Van den Acker
18. Yvo Bils

* Piloot reed niet mee voor het klassement.

 

Rondetijden, punten, etc.

Voor alle informatie en resultaten over deze race met bijhorende puntenverdeling, informatie over de bonuspunten, manier van kwalificeren, etc. vind je terug op de Resultaten pagina van de VANTRICO Sprint Experience 2011.

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-7-resultaat/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 6 – Resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-6-resultaat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-6-resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-6-resultaat/#comments Wed, 07 Dec 2011 21:39:41 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1648 Na de 5de wedstrijd die plaatsvond op 16 november was het op zaterdag 3 december tijd voor de grote finaledag waarop de laatste 2 races van het unieke karting kampioenschap: de Sprint Experience van karting team VANTRICO werden verreden.
Eerst en vooral was het tijd voor de 6de en voorlaatste race van het 2011 kampioenschap. Hieronder vind je alvast het “snelle resultaat” van race 6.

 

Resultaat Race 6

1. Steve Vermeulen
2. Bart Ooms
3. Thierry De Wolf
4. Dirk Minnebach
5. Christiaan Smets
6. Steven Van Dyk
7. Kris Tiebos
8. Jose Caballero
9. Kevin Silverans
10. Joost Billen
11. Frédéric Sels *
12. Jonathan Franchi
13. Jason Alderson
14. Tom Gilis
15. Daan Van den Acker
16. Yvo Bils
17. Pascal Vanden Berge
18. Shauni Sagaert

* Piloot reed niet mee voor het klassement.

 

Rondetijden, punten, etc.

Voor alle informatie en resultaten over deze race met bijhorende puntenverdeling, informatie over de bonuspunten, manier van kwalificeren, etc. vind je terug op de Resultaten pagina van de VANTRICO Sprint Experience 2011.

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-6-resultaat/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 5 – Verslag http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-5-verslag/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-5-verslag http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-5-verslag/#comments Tue, 29 Nov 2011 19:14:32 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1660 Naar goede gewoonte, doet Daan Van den Acker, ook nu opnieuw zijn verhaal over de vijfde wedstrijd van de VANTRICO Sprint Experience. Thanks Daan om hier je verslag neer te zetten van race 5 van ons unieke karting kampioenschap. Door de ogen van een andere piloot … geniet van een dit keer ietwat korter maar nog steeds leuk verslag !

 

Piloot aan het woord: Race 5 – Daan Van den Acker

 

Introductie

Hier zijn we alweer met het verslag van de 5de wedstrijd van de VANTRICO Sprint Experience, na een pauze van een drietal weken gaat de strijd in het kampioenschap verder!
De vraag die de meeste van ons hadden was: ‘Wat zouden ze voor race 5 in gedachten hebben?’ Het was niet al te zot, maar het kan niet altijd gestoord zijn!
Hier mijn relaas van race 5.

 

Kwalificatie

Voor de kwalificatie werden we gevraagd om naar de pits te gaan voor de loting van de karts voor de race zelf. Daarna gingen ze ons uitleggen hoe de kwalificatie ging verlopen. Tijdens de loting trok ik kart nummer 2. Veel verschil zou het niet maken welke kart je had, want Inkart had net nieuwe karts aangekocht en reden op woensdag 16 november 2011 pas voor de tweede dag. Iedereen was dus wel klaar om met die gloednieuwe karts voor het eerste te gaan racen.
Na de loting werd ons vertelt dat we 3 kwalificatiesessies zouden krijgen van elk 3 ronden.
De startplaats zou bepaald worden aan de hand van het volgend voorbeeld: Als je in Q1 de 2de tijd reed, in Q2 de vierde tijd en in Q3 de beste tijd dan had je een totaal van 7 punten over de drie kwalificatiesessies heen. De persoon met de minste punten startte op pole position.
Voor mij persoonlijk was dat een leuke kwalificatie, maar uiteindelijk start ik traditiegetrouw op de 17de plaats.
De pole position was voor Thierry De Wolf, met achter hem Shauni Sagaert en Steve Vermeulen op P3.

PS.: iedereen kon tijdens deze wedstrijd bonuspunten verdienen: je kreeg 1 punt per plaats dat je kon goed maken tijdens de race.

 

Race

Na de kwalificatie kwamen we terug de pits in en kregen we te horen hoe de start van de race ging verlopen. De startprocedure zou een flying start gaan worden. Anthony Van Trier reed in de pace kart eerst 3 ronden voor het veld uit en na de 3 ronden laat hij het veld los voor de race.

Tijdens de start kan ik bij de jongens voor mij blijven, maar stilaan wordt het gat voor mij groter. Wat ik ook probeerde, ik kwam geen meter dichter, in tegendeel ik verloor zelfs terrein. Ik kon uiteindelijk één plek opschuiven, doordat iemand dwars ging, maar tegen het einde van de wedstrijd was die persoon terug komen aansluiten bij mij en haalde mij dan ook in.Ik ging gewoon niet vooruit, het was niet echt mijn dagje, denk ik.
Op het einde van de wedstrijd kreeg ik dan ook nog eens last van mijn ribben aan de linkerkant. Dat hielp mij ook niet echt vooruit. Het werd zelfs zo erg dat ik bijna besloot om de race te staken, want ik kon geen bocht nemen zonder pijn te lijden. Gelukkig deed op dat moment race organisator Anthony teken dat we de final lap ingingen, dus beet ik even op mijn tanden en eindigde de race op de 17de plaats, eveneens mijn startplaats.

Ik kan absoluut niet tevreden zijn met deze race. Het lijkt wel alsof ik achteruit ben gegaan in mijn progressie. Niet echt wat je verwacht als je dinsdag voor de race een uur non-stop bent gaan trainen op Inkart en voor de race nog een sessie gereden hebt. Ik hoop dat ik gewoon een slechte dag had en dat ik de volgende keer terug vol kan gaan!

De race werd uiteindelijk gewonnen door Thierry De Wolf voor Shauni Sagaert, die de snelste ronde van de race gereden heeft en op een derde plaats eindigde Steve Vermeulen. Geen wijzigingen dus in de top drie.
De bonuspunten gingen naar Dirk Minnebach (1 p), Jonathan Franchi (1 p) en Kevin Silverans (3 p).

Proficiat aan het podium en de bonuspuntenpakkers voor hun goedgemaakte plaatsen !

Volgende afspraak is op zaterdag 3 december, voor race 6 en 7. De finale dag ! Ik kijk ernaar uit !

 

Daan Van den Acker

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-5-verslag/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 5 – Resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-5-resultaat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-5-resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-5-resultaat/#comments Sat, 26 Nov 2011 01:58:33 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1419 Na een pauze van meer dan 2 weken, ging op woensdag 16 november het unieke karting kampioenschap: de Sprint Experience van karting team VANTRICO verder met de vijfde wedstrijd van het 2de seizoen sinds het ontstaan van het kampioenschap in 2010 ! Alle races worden verreden op het karting circuit van Inkart, tevens onze thuisbasis, maar hoe verliepen de races en wat was de uitslag ?
Hieronder vind je alvast het “snelle resultaat” van race 5.

 

Resultaat Race 5

1. Thierry De Wolf
2. Shauni Sagaert
3. Steve Vermeulen
4. Bart Ooms
5. Steven Van Dyk
6. Dirk Minnebach
7. Joost Billen
8. Jose Caballero
9. Christiaan Smets
10. Jonathan Franchi
11. Frédéric Sels *
12. Pascal Van Den Berghe
13. Kevin Silverans
14. Tom Gilis
15. Jason Alderson
16. Kris Tiebos
17. Daan Van Den Acker
18. Yvo Bils

* Piloot reed niet mee voor het klassement.

 

Rondetijden, punten, etc.

Voor alle informatie en resultaten over deze race met bijhorende puntenverdeling, informatie over de bonuspunten, manier van kwalificeren, etc. vind je terug op de Resultaten pagina van de VANTRICO Sprint Experience 2011.

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-5-resultaat/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 4 – Verslag http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-4-verslag/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-4-verslag http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-4-verslag/#comments Wed, 09 Nov 2011 15:47:19 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1427 Daan Van den Acker, nieuwkomer binnen het Belgische kartingcircuit en eveneens voor het eerst deelnemer van de VANTRICO Sprint Experience schrijft zijn relaas over de vierde wedstrijd van ons unieke kartingkampioenschap hier neer. Door de ogen van een andere piloot … geniet van een alweer leuk verslag !

 

Piloot aan het woord: Race 4 – Daan Van den Acker

 

Introductie

Een week na race nummer 3 van de VANTRICO Sprint Experience was het al weer tijd voor de vierde wedstrijd. We waren benieuwd wat VANTRICO en Inkart voor ons in petto hadden. Op Facebook had zowel Inkart als VANTRICO hints verspreid, maar veel wijzer zouden we er niet van worden. Ook tijdens de briefing kwamen we niet veel te weten, vooral de kwalificatie bleef een raadsel …

 

Kwalificatie

Na de briefing kregen we een hint te horen. Het was een stuk van het liedje “Crazy Frog”. Inderdaad, veel wijzer werden we er niet door. Na de briefing werden we gevraagd om naar het JESCO terrein te gaan, voor de kwalificatie. Wat zouden we gaan doen? Moesten we met een auto gaan rijden? Niemand had een idee over wat we zouden gaan doen. Toen we daar aankwamen kregen we meer uitleg over de kwalificatie. Er was een soort van parcours opgezet met kegeltjes. We moesten tussen de kegels slalommen, een rondpunt rond rijden, vervolgens een paar bochten nemen en stoppen voor kegels, om vervolgens achteruit te rijden en tussen 4 kegels parkeren. Dit moesten we allemaal doen met een … go-kart !!! In plaats van een kart, moesten we zelf trappen. De snelste tijd zou op pole-position starten. Als je een kegel liet omvallen of aan de verkeerde kant startte kwamen er 3 seconden bij je tijd bij. Wie als eerste aan de kwalificatie moest beginnen, werd bepaald aan de hand van de loting.

Ik moest als één van de eerste piloten starten en ik moet zeggen het was moeilijker dan ik verwacht had. Ik had ook een probleem: mijn benen waren veel te lang, waardoor ik niet echt goed kon trappen. Daarnaast waren mijn schoenen ook nat, waardoor ik af en toe van mijn pedaal schoot. Daarnaast had ik al 6 seconden straftijd door aan de verkeerde kant te starten en omdat ik al een kegel had omver gereden. Er hadden zelfs nog 6 seconden extra kunnen bijkomen aangezien ik niet goed stopte voor de kegels, alvorens weer achteruit te rijden maar dit kon ik gelukkig vakkundig rechtzetten en zo extra straftijd vermijden.
Kort nadat ik mijn ronde had afgewerkt, trapte de volgende piloot, Steve Vermeulen, de pedaal van de go-kart kapot. Gevolg: gedaan kwalificatie met de go-kart aangezien de schade niet hersteld kon worden. Dit was echt zeer jammer want ik denk dat de meeste van de piloten dit toch wel een zeer originele manier van kwalificeren vonden, er werd ook goed bij gelachen, … maar desalniettemin moesten we overschakelen op plan-B. Een verkorte kwalificatiesessie van 3 ronden.
Christaan Smets pakte de pole-position voor Steven Van Dyk, Thierry De Wolf, Frédéric Sels en Steve Vermeulen.

Ikzelf nam een 17de plaats in de kwalificatie.

 

Race

De race startte buiten op het lange rechte stuk. Daar moesten we aan de linkerkant van de kart staan, voeten naast elkaar, na het zwaaien van de Belgische vlag zo snel mogelijk in onze kart springen en de race was een GO ! Om de niet minder dan 7 bonuspunten binnen te halen die er tijdens deze race konden worden verdiend, moesten we in de door de organisatie aangegeven ronde zo dicht mogelijk de trage rondetijd van 46,000 benaderen.
Mijn start van de race was goed, maar niet zo goed als de Le mans start van vorige race. Ik won 1 plaats, omdat het drummen was bij de eerste bocht (vanaf de start bezien). De eerste 2 à 3 ronden had ik even tijd nodig om in mijn ritme te komen. Na de eerste 3 ronden kan ik aansluiten met de rijders voor mij. Er is daar een gevecht aan de gang en daardoor kan ik aansluiting vinden. Jason Alderson rijdt vlak voor mij. Ik zie ook dat Pascal Vanden Berge de pit in gaat. Ik concentreerde mij vooral op Jason, want ik moet hem zien in te halen. Ik voelde dat ik sneller was en probeerde hem zo dicht mogelijk te volgen om een aanval te plaatsen. Na een paar ronden vond ik dat ik eindelijk een aanval moest plaatsen, dus ik remde hem uit in de 180° bochten net bij het buiten komen. Aanval lukte en ik was opgeschoven naar een 13de plaats. Ik probeer een gat te slaan met de jongens achter mij, Jason, Pascal en Tom Gilis. Dat lukt, maar Pascal komt snel terug aansluiten bij mij en brengt daardoor ook Jason terug met zich mee.

Nu zat ik met een dilemma. De bonuspunten moesten er nog aankomen en 46,000 is niet echt een snelle tijd. Moest ik proberen die punten te pakken en daardoor een positie of twee verliezen of mijn positie verdedigen? Ik koos voor het laatste: ik wou zeker zijn dat ik genoeg punten kon pakken. Ronde 20 en de bonuspunten gaan in voor deze ronde. Ik kijk naar de rijders achter mij, maar die remmen niet af. Ik ga door en laat de bonuspunten voor wat ze zijn, maar in ronde 21 komt Pascal langs mij en verlies ik een plaats. Ik kan even mijn ritme niet hoog houden en zie Pascal een gat slaan, maar na 2 ronden probeer ik terug aan te klampen. Ik slaag daar bijna in, maar door een dom foutje verlies ik een hoop snelheid en verlies ik opnieuw mijn kans op aansluiting. Ik wou profiteren van het feit dat Pascal nu Yvo Bils zou gaan dubbelen, om dichterbij te komen maar jammer van mijn stuurfout. Hierdoor komt Jason ook terug tegen mijn bumper aankleven en ik diende ik opnieuw in de verdediging te gaan. Gelukkig kon ik mijn plaats vasthouden en eindig ik op de 14de plaats.

Winnaar van VTC Sprint Experience wedstrijd nummer 4 is Christiaan Smets! Samen met hem zien we Thierry De Wolf en Steven Van Dyk op het podium. De 7 bonuspunten zijn voor Yvo Bils die bijna letterlijk op een haar na niet de “perfecte” rondetijd van 46 seconden neerzette.
Na de race hoorde ik nog een verhaal van 5 rijders die allemaal op dezelfde moment, dezelfde bocht wilden ingaan wat niet zo goed is afgelopen … maar dat zijn dan weer leuke zaken om over na te praten na de wedstrijd.

Ik moet zeggen dat ik best tevreden ben over mijn race. Ik kon mijn positie goed verdedigingen en heb beter gereden dan wat ik hiervoor al heb gepresteerd in dit kampioenschap. Mijn punten worden ook verdubbeld voor deze race, want ik heb mijn joker ingezet. Spijtig dat ik geen ademruimte had voor de bonuspunten, want die hadden zeer nuttig geweest maar soms moet je keuzes maken.

Op naar race 5 op woensdag 16 november. Hopelijk met de nieuwe karts, want Inkart heeft kosten gemaakt! Looking forward to it!

 

Daan Van den Acker

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-4-verslag/feed/ 0
VANTRICO Sprint Experience 2011 Race 4 – Resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-4-resultaat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vantrico-sprint-experience-2011-race-4-resultaat http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-4-resultaat/#comments Sat, 05 Nov 2011 07:47:30 +0000 VANTRICO http://www.vantrico.be/?p=1415 Woensdag 26 oktober was de dag waarop 18 piloten hun agenda ‘s avonds blokkeerden voor de vierde wedstrijd van de 2de editie van VANTRICO‘s unieke karting kampioenschap: de Sprint Experience ! Alle races vinden plaats op onze thuisbasis Inkart maar wat de uitslag is van die races ? Hieronder vind je alvast het “snelle resultaat” van race 4.

 

Resultaat Race 4

1. Christiaan Smets
2. Thierry De Wolf
3. Steven Van Dyk
4. Dirk Minnebach
5. Frédéric Sels *
6. Kevin Silverans
7. Bart Ooms
8. Joost Billen
9. Shauni Sagaert
10. Kris Tiebos
11. Jonathan Franchi
12. Jose Caballero
13. Pascal Van Den Berghe
14. Daan Van Den Acker
15. Jason Alderson
16. Tom Gilis
17. Yvo Bils
18. Steve Vermeulen

* Piloot reed niet mee voor het klassement.

 

Rondetijden, punten, etc.

Voor alle informatie en resultaten over deze race met bijhorende puntenverdeling, informatie over de bonuspunten, manier van kwalificeren, etc. vind je terug op de Resultaten pagina van de VANTRICO Sprint Experience 2011.

 

]]>
http://www.vantrico.be/karting-nieuws/vantrico-sprint-experience-2011-race-4-resultaat/feed/ 0