go here, and add <?custom404_print404message();?> to your 404 Template where you want the suggestions to appear. Version 2.1 fixes stability issues and gives cleaner, improved search results. Author: 404 Plugin Author URI: http://www.404plugin.com */ function custom404_print404message() { global $custom404_server; global $custom404_missingpagestr; $custom404_missingpagestr = custom404_getmissingpagestr(); $custom404_missingpagestr = str_replace(' ', '+', $custom404_missingpagestr); $custom404_headline = 'Related pages on this site'; $custom404_server[] = "+site%3A$_SERVER[SERVER_NAME]"; //new version $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr, $_SERVER[SERVER_NAME]); if (!($custom404_googleresults)) { $custom404_headline = 'No local results found. From the web:'; $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresults = custom404_getyahooresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresultsarr = explode("\n", $custom404_yahooresults); $custom404_formattedyahooresults = ''; foreach ($custom404_yahooresultsarr as $custom404_yahooresult) { if (strlen(trim($custom404_yahooresult))) if (strpos($custom404_googleresults, $custom404_yahooresult) === false && strpos($custom404_googleresults, str_replace('rel=nofollow', '', $custom404_yahooresult)) === false ) $custom404_formattedyahooresults .= "$custom404_yahooresult\n"; } if (!($custom404_googleresults) && !($custom404_formattedyahooresults)) { $custom404_googleresults = '
No results found on the web.'; } else { $custom404_googleresults = ($custom404_googleresults == '0') ? '' : $custom404_googleresults; $custom404_formattedyahooresults = ($custom404_formattedyahooresults == '0') ? '' : $custom404_formattedyahooresults; $custom404_googleresults = utf8_encode($custom404_googleresults ); $custom404_formattedyahooresults = utf8_encode($custom404_formattedyahooresults ); } } $custom404_googleresults = $custom404_headline . "
" . $custom404_googleresults; $custom404_formattedquerystring = $_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING] ? "?$_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]":""; print "

Suggestions

$custom404_googleresults $custom404_formattedyahooresults
"; } function custom404_findurls($Page) { preg_match_all ("/a[\s]+[^>]*?href[\s]?=[\s\"\']+". "(.*?)[\"\']+.*?>"."([^<]+|.*?)?<\/a>/", $Page, &$matches); $matches = $matches[1]; return $matches; } function custom404_sendheader() { if(is_404()){ header('HTTP/1.0 200 OK'); header('Cache-Control: max-age=360000, public'); header('Pragma: public'); $offset = 60 * 60 * 24 * 14; //2 weeks $ExpStr = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header($ExpStr); } } function custom404_404title($title) { if(is_404()) { $title = custom404_getmissingpagestr(); } return $title; } function custom404_getmissingpagestr() { $custom404_missingpagestr = urldecode($_SERVER[REDIRECT_URL]); if (strlen($custom404_missingpagestr) - strrpos($custom404_missingpagestr, '.') <= 5) { $custom404_filename = substr($custom404_missingpagestr, 0, strrpos($custom404_missingpagestr, '.')); $custom404_ext = str_replace("$custom404_filename.", '', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = $custom404_filename; } $custom404_missingpagestr .= ' ' . urldecode($_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]); $custom404_replacewithspace = array( '-', '/', '_', '&', '?', '#', '+', '='); $custom404_missingpagestr = str_replace($custom404_replacewithspace, ' ', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = trim($custom404_missingpagestr); return $custom404_missingpagestr; } function custom404_loadpage($url) { $UserAgents = array("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UserAgents[array_rand($UserAgents)]); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, 1); $ret = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (!strlen($ret)) $ret = ("An error occured."); return $ret; } function custom404_gettextbetweentags ($start, $end, $string) { $startpos = $start ? strpos($string, $start) + strlen($start) : 0; $matchlength = strpos($string, $end, $startpos) - $startpos ? strpos($string, $end, $startpos) - $startpos : strlen($string); $foundstring = trim (substr($string, $startpos, $matchlength)); return $foundstring; } function custom404_getgoogleresults($term, $domain=0) { if ($domain) {$siteclause = "+site%3A$domain";} $position = 1; libxml_use_internal_errors(true); $allresults = array(); $pages = 2; $textresults=''; $totalfound = 0; for ($currentpage=1;$currentpage<=$pages;$currentpage++) { $pagedom = new DOMDocument(); $start = ($currentpage - 1) * 10; $startclause = $start ? "&start=$start" : ''; $googleurl = "http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=" . urlencode($term) . $siteclause . $startclause . "&gl=us&pws=0"; //print $googleurl; $pagedom->loadHTMLFile($googleurl); $spans = $pagedom->getElementsByTagName("span"); foreach($spans as $span) if ($span->getAttribute('class') == 'f' || $span->getAttribute('class') == 'gl') $span->nodeValue = ''; $divs = $pagedom->getElementsByTagName("div"); foreach($divs as $div) if ($div->getAttribute('class') == 'osl') $div->nodeValue = ''; $results = $pagedom->getElementsByTagName("h3"); foreach ($results as $result) { if ($result->getAttribute("class") == "r") { $children = $result->childNodes; foreach ($children as $child) { if (is_object($child) && $child->getAttribute("class") == "l" && $position <=10) { //initialize variables $anchor = $child->nodeValue; $url = $child->getAttribute("href"); $urlparts = explode('/', $url); $domain = $urlparts[2]; //description from google search results $parent = $result->parentNode; $siblings = $parent->childNodes; $description = ''; foreach($siblings as $sibling) { //var_dump($uncle); if (@$sibling->getAttribute("class") == "s") { $shorturl = str_replace('http://', '', $url); $description = custom404_gettextbetweentags("STARTHERE", $shorturl, "STARTHERE$sibling->nodeValue"); } } $nofollow = $position == 1 ? '' : 'rel=nofollow'; $textresults .= "$anchor
"; $position++; $totalfound++; } } } } } $textresults = $totalfound ? $textresults : 0; return $textresults; } function custom404_getyahooresults($key_words, $num_results=10) { global $custom404_server; $results = ''; $terms=str_replace(' ','+',$key_words); $pages=$num_results/10; for($i=0;$i<$pages;$i++){ $b=10*$i+1; $serpurl="http://search.yahoo.com/search?p=$terms&pstart=1&b=$b"; $page_results=custom404_getyahooserp($serpurl); if ($page_results) $results .= $page_results; } if (strlen($results) == 0) $results=0; return $results; } function custom404_getyahooserp($serpurl) { $position = 11; $serpOriginal = custom404_loadpage($serpurl); $results=''; if (strpos($serpOriginal,"We did not find results for") ===FALSE){ $serpArray = explode("$result){ $url='http://'.strip_tags(custom404_gettextbetweentags('','',$result)); if (strpos($url,'...')){ $url=custom404_gettextbetweentags('href="','"',$result); if (strpos($url,'yahoo.com/click')){ $url=custom404_gettextbetweentags('?u=','&', urldecode($url) ); } elseif (strpos($url,'rds.yahoo.com')){ //convert urls like //http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmdAhmRJnqsAr9FXNyoA;_ylu=X3oDMTBydHRjbmRzBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=137q03skj/EXP=1231411136/**http%3a//commitments.clintonglobalinitiative.org/projects.htm%3fmode=view%26rid=43102 $url=custom404_gettextbetweentags('**','', urldecode($url) ); } } $title=htmlspecialchars_decode(strip_tags(custom404_gettextbetweentags('>','',$result))); if (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); elseif (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); // $title = str_replace('Warning: Dangerous Downloads', '', $title); if (!(strpos($url, 'ttp://news.search.yahoo.com')) && $position <= 20) //filter news results away { $results .="
$title
\n"; $position++; } } } if (strlen($results) == 0) $results = 0; return $results; } //Override SEO Plugin Title - Comment these lines out to restore. add_option("aiosp_404_title_format", custom404_getmissingpagestr(), 'All in One SEO Plugin 404 Title Format', 'yes'); update_option('aiosp_404_title_format', custom404_getmissingpagestr()); add_action('get_header', 'custom404_sendheader'); add_filter('wp_title', 'custom404_404title'); ?> Informatie - Uniek Karting Kampioenschap - VTC Sprint Experience 2012

VANTRICO Sprint Experience 2012 – Powered by Inkart

Een uniek karting kampioenschap door en voor karters

Informatie

Alle informatie over de VANTRICO Sprint Experience 2012 – Powered by Inkart vind je op deze pagina.

Inhoud van deze pagina:
• Wat is er nieuw dit jaar ?
• Data, kostprijs, hoe inschrijven, betaling
• Timing
• Uniek puntensysteem, kwalificaties & startprocedures
• Lucky Loser-principe
• Kartloting
• Overige bepalingen
• Belang van Facebook
• Meer informatie en vragen … ?

 

Wat is er nieuw dit jaar

Gedurende elk kampioenschap dat we organiseren, leren we voortdurend bij. Ook vragen we regelmatig naar de feedback en input van de deelnemende piloten om ons karting evenement elk jaar te verbeteren.
Zo hebben we ook voor dit jaar een aantal zaken waar we extra op willen letten, beter willen doen ten opzichte van vorig jaar, etc. alsook uiteraard een heleboel nieuwe uitdagingen en “speciallekes” klaarstaan voor de deelnemers van deze editie van de VANTRICO Sprint Experience 2012 – Powered by Inkart.

Enkele nieuwigheden zijn:
• opnieuw de invoering van een verfijnd wedstrijdreglement / kampioenschapsreglement
meer kansen voor elke piloot door extra uitwerkingen in het bonussysteem alsook in de kartloting
snellere beschikbaarheid van alle resultaten en tussenstanden van het kampioenschap hier op vantrico.be
• vernieuwd puntensysteem
• aangepaste timing
meer deelnemers
• tipjes van de sluier via Facebook van VANTRICO en/of Inkart
• … nog een heel aantal die later duidelijk zullen worden …….
• en oh ja … een heel aantal gekke, unieke, uitdagende, nooit eerder vertoonde nieuwe opdrachten, kwalificatiemethodes, startprocedures en nog veel meer om U tegen te zeggen !

 

Wil jij erbij zijn ? Schrijf je dan snel in !

 

Data

Om te knallen tijdens de VANTRICO Sprint Experience 2012 moet u zoals traditiegetrouw opnieuw 6 avonden aankruisen in uw agenda waarop u vrij dient te nemen voor de perfecte ontspanning en inspanning. Net zoals vorig jaar vindt elke race van dit kampioenschap plaats op een woensdagavond met uitzondering van de laatste 2 races. De ontknoping en finale twee races van het kampioenschap zullen beide op een zaterdag gereden worden. De data die u best aanduidt met stip in uw agenda zijn:

• Woensdag 3 oktober 2012
• Woensdag 17 oktober 2012
• Woensdag 24 oktober 2012
• Woensdag 7 november 2012
• Woensdag 14 november 2012
• Zaterdag 1 december 2012 (2 races)

 

Kostprijs

De competitieve kostprijs van dit unieke karting kampioenschap is als volgt:
• Prijs per persoon per race: 35 € (wanneer er per race wordt ingeschreven en betaald)
• Prijs per persoon voor alle (7) races: 210 € (pakketprijs: alles voor aanvang van de 1ste race te betalen)*

 

Hoe inschrijven: wees er snel bij !

De inschrijvingen zijn vanaf NU open voor de deelnemers van de VANTRICO Sprint Experience 2011 (= repeaters) – zij hebben het voorrecht om hun plaatsje in het kampioenschap opnieuw te gaan verdedigen en krijgen dus een week extra de tijd om hun reservatie vast te leggen.

Vanaf woensdag 15 augustus omstreeks 09u00 gaan de inschrijvingen vervolgens open voor IEDEREEN ! Lees dus ondertussen aandachtig alle informatie door, bekijk het reglement, blokkeer de data in je agenda en zorg ervoor dat je erbij bent ! Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt en inschrijvingen gaan hard !

Inschrijven voor dit unieke karting kampioenschap doe je rechtstreeks via Inkart.
Wil je kennis maken met deze unieke formule?

! SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN !
!! INSCHRIJVINGEN NU OPEN VOOR “REPEATERS” !!
!!! VORIG JAAR NIET DEELGENOMEN ?
SCHRIJF DAN IN VANAF 15 AUGUSTUS 2012 09u00 !!!

Inschrijven kan via:
MAIL
info@inkart.be

TELEFOON
03/866.18.19

Telefonisch enkel bereikbaar tijdens de kantooruren (10u00 – 17u00)

Maximum aantal deelnemers per race: 20 !

Om zeker te zijn van deelname voor het gehele kampioenschap raden wij u aan te opteren voor de pakketprijs van 210 euro. Met deze voordelige formule schrijft u zich in voor het gehele kampioenschap en is uw deelname alvast verzekerd !!! Er wordt immers steeds voorrang gegeven aan piloten die voor het hele kampioenschap wensen deel te nemen.

 

Betaling

Wij willen al diegene die zich reeds hebben ingeschreven voor de VANTRICO Sprint Experience 2012 vriendelijk verzoeken te betalen ten laatste op woensdag 12 september 2012.

 

Timing

De timing van de avond van de race zelf is zoals aangegeven op de flyer maar kan, naargelang de weersomstandigheden en/of af te werken kwalificatiemethode, licht afwijken. Het startuur: 21u00 is echter wel vast en wijzigt niet.

Standaard wordt er echter uitgegaan van volgende timing:

• 21u00: Welkom
• 21u15: Briefing
• 21u30: Start Kwalificatie (kan vervroegd starten naargelang de kwalificatiemethode !)
• 22u00: Start 30 min. Sprintrace
• 22u30: Flying Finish
• 22u45: Podium & Prijsuitrijking

Zoals sommigen onder jullie al hebben gemerkt worden de laatste twee races, wedstrijd 6 en de finale wedstrijd nummer 7, verreden op 1 dag en dat, in tegenstelling tot de andere races, op een zaterdag.
Hiermee trachten we de spanning mooi op te bouwen en alle piloten aan te sporen te pieken naar een absoluut hoogtepunt; meer bepaald de laatste finale dag waarop alles nog mogelijk zal zijn !

De timing voor de grote finaledag is anders dan de eerste 5 woensdagen.
We beginnen op zaterdag 1 december 2012 al omstreeks 18u00 !
Hieronder ziet u de volledige timing voor de “grande finale:

• 18u00: Welkom
• 18u15: Briefing
• 18u30: Start Kwalificatie Race 6
• 19u00: Start 30 min. Sprintrace (6)
• 19u30: Flying Finish Race 6
• 19u45: Podium & Prijsuitrijking Race 6
• 21u00: Start Kwalificatie Race 7 (Finale)
• 21u30: Start 30 min. Finale Sprintrace (7)
• 22u00: Flying Finish Race 7 (Finale)
• 22u20: Podium & Prijsuitrijking Race 7 (Finale)
• 22u30: Podium & Prijsuitrijking Kampioenschap (Algemeen)

 

Uniek puntensysteem, kwalificaties & startprocedures

Tijdens dit kampioenschap zal er een uniek en competitief puntensysteem gehanteerd worden. De puntenverdeling van deze editie 2012 is gewijzigd ten opzichte van dit van vorige jaren !
Eerst en vooral zal elke rijdende piloot punten kunnen verdienen aangezien er voor alle 20 deelnemers punten worden voorzien. De verdeling van de punten ziet er als volgt uit:

P1: 50 punten
P2: 44 punten
P3: 39 punten
P4: 35 punten
P5: 32 punten
P6: 30 punten
P7: 28 punten
P8: 26 punten
P9: 24 punten
P10: 22 punten
P11: 20 punten
P12: 19 punten
P13: 18 punten
P14: 17 punten
P15: 16 punten
P16: 15 punten
P17: 14 punten
P18: 13 punten
P19: 12 punten
P20: 11 punten

Met deze puntenverdeling wordt elke piloot die elke race meerijdt alvast beloond aangezien hij/zij altijd minimum 11 punten scoort tenzij in geval van diskwalificatie of vroegtijdige opgave.
Het is een zeer competitief puntensysteem wat hopelijk voor de nodige spanning en mooie racetaferelen zal zorgen aangezien het steeds de moeite waard is om een positie te winnen of te verdedigen.

Maar dit is echter nog niet alles want er is nog iets … de JOKER !!!

 

Hoe gaat de joker in zijn werk?

Elke piloot mag gedurende heel het kampioenschap 1 maal zijn joker inzetten. Het gebruik van de joker moet wel telkens voor aanvang van de briefing van de desbetreffende race worden meegedeeld aan de koersdirectie. Wanneer men ervoor kiest de joker in te zetten, wordt het voor de piloot in kwestie hopelijk een race met een zeer goed persoonlijk eindresultaat want de joker zal voor een VERDUBBELING van de behaalde punten zorgen van die desbetreffende race !!!
Die race mag eveneens ook niet als schrapresultaat worden ingebracht dus het is een kwestie van “all or nothing” !
Zeker iets om over na te denken en eventueel zelfs op strategische wijze te gebruiken ! Wij kijken alvast uit naar jullie vindingrijkheid en gebruik van de joker !

 

Extra bonusssysteem

Sinds de VANTRICO Sprint Experience 2011 maken we eveneens gebruik, naast de traditionele puntentelling en de unieke joker van een extra bonussysteem dat voor een additioneel uniek element zorgt tijdens de wedstrijden.

Dit spetterende bonussysteem houdt in dat elke piloot tijdens elke race de mogelijkheid krijgt om punten te pakken. Ben je nu snel, minder snel, groot of klein, dik of dun, ervaren of onervaren, … voor iedereen zullen er punten te rapen vallen. Elke race zal elke piloot op één of andere manier de kans krijgen om een gooi te doen naar de te verdienen bonuspunten. Hoe je deze punten kan verdienen, hoeveel punten je kan verdienen, dat horen de piloten pas tijdens de briefing en dus nadat ze hebben opgegeven al dan niet hun joker in te zetten. Dit extra gegeven zal het gebruik van de joker ook extra glans geven !

Wij kijken alvast uit naar wie slim is, moedig is, alert is, … wederom wij zijn op zoek naar de meest all-round piloot in elke race, ongeacht of die snel of traag is. Er zal dan ook een apart klassement worden bijgehouden om een duidelijk overzicht te krijgen van wie nu precies het meeste geprofiteerd heeft van het bonussysteem en wie weet hangt daar nog wel een leuke prijs aan vast ?!

 

Lucky Loser-principe

Het is om iets van te krijgen: mechanische pech tijdens een race… en als je vervolgens moet wachten tot men jouw defecte kart heeft gerepareerd, dan hoeft het al helemaal niet meer want dan is je race helemaal verloren. We kunnen het niet garanderen dat je gespaard blijft van mechanische pech, al hopen we natuurlijk van wel, maar we kunnen het leed misschien wel een beetje proberen te verzachten.

Zo zal er tijdens de VANTRICO Sprint Experience telkens gezorgd worden voor een aantal reservekarts die ter beschikking zullen staan van diegene met mechanische pech.

 

Kartloting

Een piloot kan tijdens de 7 wedstrijden slechts 1 maal met dezelfde kart rijden (uitgezonderd bij een eventueel technisch defect). Een eventuele volledige nieuwe loting is dus mogelijk. Hiermee proberen we de kansengelijkheid van elke piloot nog meer te garanderen tijdens ons kampioenschap !

 

Overige bepalingen

Je bent pas “deelnemer”en komt dus in aanmerking voor het puntenklassement en de prijzen bij een minimum deelname aan 5 van de 7 races.

Elke piloot heeft recht op 1 schrapresultaat. Dit is de race waarin men het minste aantal punten wist te behalen met uitzondering van de race waarbij men de joker gebruikte, waarbij men gediskwalificeerd werd of vroegtijdig opgaf.

In het geval van een ex-aequo in het eindklassement wordt er gekeken naar de 1ste plaatsen, 2de, 3de, etc. Indien dit geen doorslag geeft wordt er gekeken naar de plaatsen in de kwalificatie van de eerste wedstrijd.

Over de originele kwalificaties en diverse startprocedures vertellen we hier niets. Daarvoor is maar 1 oplossing en dat is meedoen aan de VANTRICO Sprint Experience 2012 – Powered by Inkart !
Want enkel wanneer je deelneemt, zal je erachter komen wat hierachter schuilt !

 

Belang van Facebook

Sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Slideshare, Pinterest, etc. zijn hot topics ! Je wordt overstelpt met mogelijkheden om met vrienden en zakenrelaties in contact te blijven, informatie te delen met de wereld en je netwerk uit te bereiden of je creativiteit de vrije loop te laten. Gedurende de vorige edities werd hier door VANTRICO reeds van gebruik gemaakt maar vanaf deze 2012 editie zal Facebook een centrale rol spelen in de opbouw naar het kampioenschap en de afzonderlijke wedstrijden.

Het is dus ten zeerste aangeraden om, indien dat nog niet het geval is, snel fan te worden (klik op “Vind ik leuk”) van de Facebook-pagina’s van VANTRICO en Inkart want hier zullen regelmatige tipjes van de sluier worden gelicht, links naar resultaten worden gepost, foto’s worden getoond en nog veel meer !

Wordt dus snel fan !

 

Facebook van VANTRICO Karting Team – http://www.facebook.com/VANTRICO

Facebook van Inkart – Indoor & Outdoor Karting in Puurs

 

Meer informatie en vragen

Meer informatie in verband met dit kampioenschap zal op deze pagina verschijnen. Mocht je toch een dringende vraag hebben of andere opmerkingen dan horen wij het uiteraard graag. Je kan met alle vragen, opmerkingen, tips, etc. steeds terecht via ons contactformulier of via mail: info [at] vantrico.be