go here, and add <?custom404_print404message();?> to your 404 Template where you want the suggestions to appear. Version 2.1 fixes stability issues and gives cleaner, improved search results. Author: 404 Plugin Author URI: http://www.404plugin.com */ function custom404_print404message() { global $custom404_server; global $custom404_missingpagestr; $custom404_missingpagestr = custom404_getmissingpagestr(); $custom404_missingpagestr = str_replace(' ', '+', $custom404_missingpagestr); $custom404_headline = 'Related pages on this site'; $custom404_server[] = "+site%3A$_SERVER[SERVER_NAME]"; //new version $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr, $_SERVER[SERVER_NAME]); if (!($custom404_googleresults)) { $custom404_headline = 'No local results found. From the web:'; $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresults = custom404_getyahooresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresultsarr = explode("\n", $custom404_yahooresults); $custom404_formattedyahooresults = ''; foreach ($custom404_yahooresultsarr as $custom404_yahooresult) { if (strlen(trim($custom404_yahooresult))) if (strpos($custom404_googleresults, $custom404_yahooresult) === false && strpos($custom404_googleresults, str_replace('rel=nofollow', '', $custom404_yahooresult)) === false ) $custom404_formattedyahooresults .= "$custom404_yahooresult\n"; } if (!($custom404_googleresults) && !($custom404_formattedyahooresults)) { $custom404_googleresults = '
No results found on the web.'; } else { $custom404_googleresults = ($custom404_googleresults == '0') ? '' : $custom404_googleresults; $custom404_formattedyahooresults = ($custom404_formattedyahooresults == '0') ? '' : $custom404_formattedyahooresults; $custom404_googleresults = utf8_encode($custom404_googleresults ); $custom404_formattedyahooresults = utf8_encode($custom404_formattedyahooresults ); } } $custom404_googleresults = $custom404_headline . "
" . $custom404_googleresults; $custom404_formattedquerystring = $_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING] ? "?$_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]":""; print "

Suggestions

$custom404_googleresults $custom404_formattedyahooresults
"; } function custom404_findurls($Page) { preg_match_all ("/a[\s]+[^>]*?href[\s]?=[\s\"\']+". "(.*?)[\"\']+.*?>"."([^<]+|.*?)?<\/a>/", $Page, &$matches); $matches = $matches[1]; return $matches; } function custom404_sendheader() { if(is_404()){ header('HTTP/1.0 200 OK'); header('Cache-Control: max-age=360000, public'); header('Pragma: public'); $offset = 60 * 60 * 24 * 14; //2 weeks $ExpStr = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header($ExpStr); } } function custom404_404title($title) { if(is_404()) { $title = custom404_getmissingpagestr(); } return $title; } function custom404_getmissingpagestr() { $custom404_missingpagestr = urldecode($_SERVER[REDIRECT_URL]); if (strlen($custom404_missingpagestr) - strrpos($custom404_missingpagestr, '.') <= 5) { $custom404_filename = substr($custom404_missingpagestr, 0, strrpos($custom404_missingpagestr, '.')); $custom404_ext = str_replace("$custom404_filename.", '', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = $custom404_filename; } $custom404_missingpagestr .= ' ' . urldecode($_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]); $custom404_replacewithspace = array( '-', '/', '_', '&', '?', '#', '+', '='); $custom404_missingpagestr = str_replace($custom404_replacewithspace, ' ', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = trim($custom404_missingpagestr); return $custom404_missingpagestr; } function custom404_loadpage($url) { $UserAgents = array("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UserAgents[array_rand($UserAgents)]); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, 1); $ret = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (!strlen($ret)) $ret = ("An error occured."); return $ret; } function custom404_gettextbetweentags ($start, $end, $string) { $startpos = $start ? strpos($string, $start) + strlen($start) : 0; $matchlength = strpos($string, $end, $startpos) - $startpos ? strpos($string, $end, $startpos) - $startpos : strlen($string); $foundstring = trim (substr($string, $startpos, $matchlength)); return $foundstring; } function custom404_getgoogleresults($term, $domain=0) { if ($domain) {$siteclause = "+site%3A$domain";} $position = 1; libxml_use_internal_errors(true); $allresults = array(); $pages = 2; $textresults=''; $totalfound = 0; for ($currentpage=1;$currentpage<=$pages;$currentpage++) { $pagedom = new DOMDocument(); $start = ($currentpage - 1) * 10; $startclause = $start ? "&start=$start" : ''; $googleurl = "http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=" . urlencode($term) . $siteclause . $startclause . "&gl=us&pws=0"; //print $googleurl; $pagedom->loadHTMLFile($googleurl); $spans = $pagedom->getElementsByTagName("span"); foreach($spans as $span) if ($span->getAttribute('class') == 'f' || $span->getAttribute('class') == 'gl') $span->nodeValue = ''; $divs = $pagedom->getElementsByTagName("div"); foreach($divs as $div) if ($div->getAttribute('class') == 'osl') $div->nodeValue = ''; $results = $pagedom->getElementsByTagName("h3"); foreach ($results as $result) { if ($result->getAttribute("class") == "r") { $children = $result->childNodes; foreach ($children as $child) { if (is_object($child) && $child->getAttribute("class") == "l" && $position <=10) { //initialize variables $anchor = $child->nodeValue; $url = $child->getAttribute("href"); $urlparts = explode('/', $url); $domain = $urlparts[2]; //description from google search results $parent = $result->parentNode; $siblings = $parent->childNodes; $description = ''; foreach($siblings as $sibling) { //var_dump($uncle); if (@$sibling->getAttribute("class") == "s") { $shorturl = str_replace('http://', '', $url); $description = custom404_gettextbetweentags("STARTHERE", $shorturl, "STARTHERE$sibling->nodeValue"); } } $nofollow = $position == 1 ? '' : 'rel=nofollow'; $textresults .= "$anchor
"; $position++; $totalfound++; } } } } } $textresults = $totalfound ? $textresults : 0; return $textresults; } function custom404_getyahooresults($key_words, $num_results=10) { global $custom404_server; $results = ''; $terms=str_replace(' ','+',$key_words); $pages=$num_results/10; for($i=0;$i<$pages;$i++){ $b=10*$i+1; $serpurl="http://search.yahoo.com/search?p=$terms&pstart=1&b=$b"; $page_results=custom404_getyahooserp($serpurl); if ($page_results) $results .= $page_results; } if (strlen($results) == 0) $results=0; return $results; } function custom404_getyahooserp($serpurl) { $position = 11; $serpOriginal = custom404_loadpage($serpurl); $results=''; if (strpos($serpOriginal,"We did not find results for") ===FALSE){ $serpArray = explode("$result){ $url='http://'.strip_tags(custom404_gettextbetweentags('','',$result)); if (strpos($url,'...')){ $url=custom404_gettextbetweentags('href="','"',$result); if (strpos($url,'yahoo.com/click')){ $url=custom404_gettextbetweentags('?u=','&', urldecode($url) ); } elseif (strpos($url,'rds.yahoo.com')){ //convert urls like //http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmdAhmRJnqsAr9FXNyoA;_ylu=X3oDMTBydHRjbmRzBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=137q03skj/EXP=1231411136/**http%3a//commitments.clintonglobalinitiative.org/projects.htm%3fmode=view%26rid=43102 $url=custom404_gettextbetweentags('**','', urldecode($url) ); } } $title=htmlspecialchars_decode(strip_tags(custom404_gettextbetweentags('>','',$result))); if (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); elseif (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); // $title = str_replace('Warning: Dangerous Downloads', '', $title); if (!(strpos($url, 'ttp://news.search.yahoo.com')) && $position <= 20) //filter news results away { $results .="
$title
\n"; $position++; } } } if (strlen($results) == 0) $results = 0; return $results; } //Override SEO Plugin Title - Comment these lines out to restore. add_option("aiosp_404_title_format", custom404_getmissingpagestr(), 'All in One SEO Plugin 404 Title Format', 'yes'); update_option('aiosp_404_title_format', custom404_getmissingpagestr()); add_action('get_header', 'custom404_sendheader'); add_filter('wp_title', 'custom404_404title'); ?> Summer GP's Inkart 2009 - Karting Team VANTRICO - Alles over karting !

Summer Grand Prix Championship of Inkart 2009

Inhoud van deze pagina:
• Introductie
• Informatie, Timing & Systeem Puntentelling
• Resultaat Race 1
• Verslag Race 1
• Resultaat Race 2
• Verslag Race 2
• Resultaat Race 3
• Verslag Race 3
• Resultaat Race 4
• Verslag Race 4
• Resultaat Race 5
• Verslag Race 5
• Resultaat Race 6
• Verslag Race 6
• Eindstand Kampioenschap
• Slotwoord
• Event Partners
met betrekking tot het Summer Grand Prix Championship of Inkart 2009 van juli en augustus 2009.

 

Introductie

Traditiegetrouw organiseert onze thuisbasis Inkart ook dit jaar opnieuw zijn ondertussen welgekende Summer Grand Prix Championship. Dit concept bestaat uit een totaal van 6 races van telkens 1 uur voorafgegaan door 10 minuten kwalificatie waarin er individueel gestreden wordt voor de hoogste eer, de first place finish.
Elke race kan men naargelang de prestatie punten verdienen die vervolgens worden opgeteld en die zo, aan het eind van het kampioenschap, de ultieme “Champion” bepalen.
De races worden telkens gereden op woensdagavond en vinden plaats op volgende data: 8 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 19, augustus en 26 augustus.
Naar ondertussen goede gewoonte is VANTRICO ook in deze competitie van de partij. Alle actieve piloten (3) zijn terug te vinden in het deelnemersveld.
Kenneth Goris aka SCORIS rijdt alle 6 races van het Summer GP gebeuren mee maar Anthony Van Trier aka VULCANO en Bart Van Trier aka ZAZOU nemen respectievelijk aan slechts 5 en 4 Summer GP ontmoetingen deel aangezien zij met vakantie zijn tijdens 1 of 2 races.
We kijken zeer sterk uit naar het Summer GP Championship en hopen zeer veel ervaring op te doen, plezier te maken en eveneens een goede prestatie neer te zetten in dit kampioenschap dat een zeer sterk deelnemersveld kan voorleggen. De Belgische top neemt deel aan de Summer GP’s van Inkart. Enkele namen zijn Wouter Van Steenkiste (Winnaar Summer GP Championship 2008), Bart Van de Vel (Vice Wereldkampioen), Daan Vanhamme, Kristof Van De Parre, Matthias Maas (allen lid van Team Belgium) en nog een heleboel andere sterke, getalenteerde en ervaringrijke piloten.

Kortom: “The Competition is on, let’s ride !!!”

 

Informatie, Timing & Systeem Puntentelling

Summer Grand Prix Championship of Inkart 2009
Juli & Augustus 2009

Informatie
Het Summer Grand Prix Championship van Inkart vindt traditiegetrouw plaats tijdens de zomermaanden juli en augustus en dat is dit jaar niet anders. Het kampioenschap bestaat steeds uit 6 races waarbij de deelnemende piloten elke race punten kunnen scoren om zo te trachten het kampioenschap te winnen.

De 6 Summer GP races worden gereden op:
• Woensdag 8 juli 2009
• Woensdag 15 juli 2009
• Woensdag 29 juli 2009
• Woensdag 12 augustus 2009
• Woensdag 19 augustus 2009
• Woensdag 26 augustus 2009 (Finale)

VANTRICO doet dit jaar voor het eerst mee aan de Summer GP’s waarin ze op zoek gaan naar wedstrijdritme en ervaring. Kenneth rijdt alle Summer GP races mee, Anthony 5 en Bart slechts 4.

Timing
21u00 – Welkom
21u20 – Briefing & Loting van de karts
21u35 – 7 Qualifying Laps
21u45 – Opstelling Startgrid
22u00 – Start 1 Hour Race
23u00 – Flying finish
23u15 – Podiumfestiviteiten

Systeem Puntentelling
De eerste 8 van elke race krijgen telkens punten:
• 1ste plaats: 10 punten
• 2de plaats: 8 punten
• 3de plaats: 6 punten
• 4de plaats: 5 punten
• 5de plaats: 4 punten
• 6de plaats: 3 punten
• 7de plaats: 2 punten
• 8ste plaats: 1 punt

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men minstens 4 wedstrijden gereden hebben. Wanneer een piloot punten scoort maar niet aan het minimum van 4 wedstrijden deelneemt, dan worden de punten gewoon doorgegeven aan de volgende piloot in de rankschikking van die race.
Voor elke piloot tellen de 5 beste resultaten mee. Het slechtste van de 6 gereden wedstrijden valt weg.
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal overwinningen, 2e plaatsten, 3e plaatsen,… Indien dit geen doorslag geeft wordt er gekeken naar de plaatsen in de qualifying van de eerste wedstrijd.

Wedstrijden met disqualificatie tellen mee in de einduitslag.
Zowel de wedstrijden als de punten zijn individueel.

 

Resultaat Race 1

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 10de
Race: 15de
Anthony Van Trier
Qualifying: 21ste
Race: 18de
Bart Van Trier
Qualifying: 8ste
Race: 21ste

Volledige Ranking Race
1. Mats de Jong
2. Wouter Van Steenkiste
3. Karel Coetsiers
4. Kristof Van De Parre
5. Daan Vanhamme
6. Dominic Verellen
7. Bart Van de Vel
8. Matthias Maas
9. Ronny Ostyn
10. Yves Aerts
11. Jelle Soeffers
12. Tom Frederickx
13. Koen Martens
14. Koen Fierens
15. Kenneth Goris
16. Pierre De Winter
17. Frank Vanden Bosch
18. Anthony Van Trier
19. Kevin Silverans
20. Roel Seerden
21. Bart Van Trier
22. Ludo De Winter
23. Yvo Bils

 

Verslag Race 1

Het mooie of althans het speciale aan het Summer GP kampioenschap is dat er, ongeacht de weersomstandigheden, steeds in- én outdoor wordt gereden. Hierdoor kan je leren in de regen te karten wat een hoop extra ervaring oplevert en de nodige dosis fun en opmerkelijke taferelen met zich meebrengt.
Niemand kreeg de kans om zich in het sterke deelnemersveld eerst te bewijzen in ‘normale’, droge omstandigheden want de eerste Summer GP was meteen een “wet race”. Na een lange periode van schitterend, warm en zonnig weer, werd België geteisterd door enkele dagen van slecht weer met een heleboel regen en … een nat 1 km circuit tot gevolg.
Tot net voor de kwalificatie had het af en toe nog wat geregend en het outdoorgedeelte van het circuit lag er zeer nat en bijgevolg glad bij. Een hele uitdaging, voor vele rijders, zo bleek al snel!

Tijdens de kwalificatie werd onmiddellijk de kloof duidelijk tussen de piloten met veel of weinig ervaring en die met meer of minder ‘wet-skills’. Voor Bart en Kenneth verliep de kwalificatie heel goed. Zij hadden het geluk als eerste het circuit op te kunnen zodat zij, in de eerste paar ronden, geen hinder ondervonden van andere piloten en eveneens de meest droge omstandigheden op het binnencircuit aangeboden kregen. Zij kwalificeerden respectievelijk 8ste en 10de van de 23 piloten.
Voor Anthony verliep de kwalificatie minder vlot. Hij startte in de tweede helft van het pak, kon niet rekenen op de net vernoemde, toch wel belangrijke voordelen en had moeilijkheden om zich aan te passen aan het natte circuit en slaagde er niet in een foutloze ronde af te leggen. Hierdoor kwalificeerde Anthony zich helemaal achteraan als 21ste van de 23 piloten. Dit was geen goede start maar het kon haast enkel beter gaan tijdens de race en met die ingesteldheid vertrokken we aan de eerste 1 uur lang durende Summer GP race.

Na het doven van de lichten verloren Bart en Kenneth vooraan al snel enkele plaatsen zodat ze terugvielen naar de tweede helft van het deelnemersveld. Anthony daarentegen kende een betere start en won enkele plaatsen maar moest deze wat later door enkele foutjes alweer afstaan. De omstandigheden bleven zeer verraderlijk en dit zorgde ervoor dat Anthony voorbij zijn teamgenoot Bart kon glippen, die herhaaldelijk in de fout ging en waardoor Anthony kon opschuiven. Dit gebeurde enkele ronden later ook met Kenneth aangezien die dwars tegen de kant stond maar Anthony moest hem al snel weer voorbij laten.
Ondertussen kregen we allemaal de kart iets beter onder controle en wisten we waar we wat meer grip hadden of waar het gevaarlijker was om weg te schuiven etc. Daardoor viel de race voor ons wat meer in een definitieve plooi en was het vooral de bedoeling onze plaats gewoon vast te houden. Dit gebeurde ook en na een uur hard werken om op de baan te blijven eindigden we alle 3 in de tweede helft van het deelnemersveld.
Kenneth eindigde 15de, Anthony werd 18de en Bart reed als 21ste over de streep.

We kunnen concluderen dat de eerste race van het Summer GP Championship al direct een ongewone race was waarbij we zeer veel ervaring konden opdoen, wat overigens één van de vooropgestelde doelen was. Ondanks de misschien wat tegenvallende prestatie zijn we toch zeer tevreden met het resultaat. We hadden immers enorm veel plezier, leerden veel bij en overleefden onze eerste, echte, bikkelharde Summer GP.

 

Resultaat Race 2

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 14de
Race: 12de

Volledige Ranking Race
1. Karel Coetsiers
2. Bart Van de Vel
3. Wouter Van Steenkiste
4. Yves Aerts
5. Daan Vanhamme
6. Mats de Jong
7. Kristof Van De Parre
8. Tim Wuyts
9. Tom Frederickx
10. Matthias Maas
11. Dave Singelée
12. Kenneth Goris
13. Koen Martens
14. Jelle Soeffers
15. Kevin Silverans
16. Frank Vanden Bosch
17. Roel Seerden
18. Pierre De Winter
19. Ronny Ostyn
20. Dominic Verellen
21. Ludo De Winter
22. Koen Streurs
23. Yvo Bils

 

Verslag Race 2

In tegenstelling tot de eerste race had deze editie van het kampioenschap alles om een superspannende strijd te worden en dat werd het ook !
Het was heel mooi weer, het was nog warm ’s avonds om 21u30 en de baan lag er perfect bij. Door de droge weersomstandigheden kon iedereen voor het eerst tonen wat hij waard was op dit droge 1 kilometer lange circuit van Inkart.
Aangezien Anthony en Bart met vakantie waren, nam enkel Kenneth deel aan deze 2de race.

Tijdens de loting zat het voor Kenneth best wel mee aangezien hij het nummer van één van de betere karts van Inkart trok. Hierdoor kon hij met volle moed aan de kwalificatie beginnen.
Kenneth was erg benieuwd naar de ware sterkte van de concurrentie maar moest achteraf toegeven dat het hem wel een beetje overdonderd heeft. Voor wie er overigens nog aan zou twijfelen, de concurrentie is bikkelhard, zoals al wel eerder vermeld!
De kwalificatie leverde Kenneth uiteindelijk een 14de startplaats op waarmee hij zeker tevreden was. Hij wist in zijn achterhoofd dat er nog veel ruimte was voor verbetering en begon met die ingesteldheid aan de race.

3…2…1…START…de tweede Summer Grand Prix van het kampioenschap was een feit.
De wedstrijd werd vooral getypeerd door de vele kleine groepjes van 2, 3 of soms zelfs 4 piloten die met elkaar voor de best mogelijke plaats vochten. Kenneth bevond zich in een groepje in het midden van het deelnemersveld met voor hem 2 andere piloten. Achter hem kon Koen Martens van MRT na een tijdje aansluiting vinden. Enkele ronden verder besloot de piloot voor Kenneth, aangezien Kenneth een stuk sneller was dan hijzelf, een gaatje te laten zodat de VANTRICO piloot kon passeren. Koen Martens profiteerde eveneens en klampte verder stevig aan en probeerde VTC SCORIS af en toe voorbij te gaan maar jammer genoeg voor hem zonder succes, wat te wijten was aan een sterk presterende Kenneth Goris die zijn plaats tot het bittere eind verdedigde.
Met nog ongeveer een kwartier te gaan, wist Kenneth met een mooi inhaalmanoeuvre de eerste rijder van het groepje nog voorbij te steken waardoor hij op een 12de plaats terecht kwam en Koen Martens op de dertiende plek. Dit bleek uiteindelijk het hoogst haalbare aangezien het groepje piloten dat voor Kenneth uitreed reeds een grote voorsprong had opgebouwd die niet meer goed te maken was.

Tenslotte mogen we stellen dat, alhoewel slechts 1 van de 3 actieve VANTRICO piloten deelnam aan deze tweede race, deze wedstrijd zeker geslaagd was aangezien Kenneth verbetering boekte in vergelijking met de eerste Summer GP. Het was een zeer spannende race waarin Kenneth zich enorm heeft geamuseerd, wederom veel heeft bijgeleerd en een goede prestatie wist neer te zetten.

 

Resultaat Race 3

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 8ste
Race: 22ste
Anthony Van Trier
Qualifying: 17de
Race: 16de

Volledige Ranking Race
1. Wouter Van Steenkiste
2. Bart Van de Vel
3. Matthias Maas
4. Mats de Jong
5. Karel Coetsiers
6. Jelle Soeffers
7. Dave Singelée
8. Yves Aerts
9. Koen Martens
10. Tom Frederickx
11. Roel Seerden
12. Dominic Verellen
13. Johan Hellemans
14. Frank Vanden Bosch
15. Ronny Ostyn
16. Anthony Van Trier
17. Dennis DB.
18. Kevin Silverans
19. Pierre De Winter
20. Ludo De Winter
21. Yvo Bils
22. Kenneth Goris*

* Mechanische pech

 

Verslag Race 3

De 3de race van het kampioenschap vond, net zoals de vorige, plaats in zonnige en warme weersomstandigheden. Het beloofde dus opnieuw een spannende strijd te worden en met de afwezigheid van enkele top-10 rijders, vanwege het Wereldkampioenschap Indoor Karting dat doorging in Brazilië, was het voor sommige rijders, die voordien al heel dicht bij de eerste 10 finishten, misschien wel de uitgelezen kans om eens punten te pakken.

Voor VANTRICO begon de kwalificatie met een dubbel gevoel. Aan de ene kant van de startgrid (P1 tot P12) zette Kenneth een zeer sterke 8ste kwalificatietijd op het bord en kon, mits hij deze plek een uur lang kon verdedigen, punten pakken voor het algemene klassement. Aan de andere kant van de startgrid (P13 tot P24) presteerde Anthony vrij ondermaats aangezien hij met een tijd van 1:25.916 slechts op de 17de plek kon vertrekken. Dit kon grotendeels wel worden verklaard door de nieuwe banden die nog maar pas op zijn kart werden gemonteerd en anderzijds door de kart zelf die fel naar rechts spoorde. Aan dit probleem werd net voor de start nog even gesleuteld en wanneer dat achter de rug was, konden de 22 piloten die aan deze race deelnamen vertrekken voor een 1 uur durende strijd  …  en  …

GO ! Kenneth was meteen goed weg en reed in het begin van de wedstrijd voortdurend in een treintje van 4 piloten waarin hij zich op de 2de positie bevond. Voor hem reed Tom Frederickx en achter hem Koen Martens van MRT met in zijn rug Dave Singelée.
Anthony kreeg het in de aanvangsfase van de wedstrijd een stuk lastiger. Pierre De Winter die voor hem reed was duidelijk trager dan Anthony maar VTC VULCANO opteerde om een ronde extra te wachten om die P16 voorbij te gaan zodat hij de tijd kreeg de rijlijnen van Pierre te observeren en zo kon bepalen waar hij deze het beste kon voorbij steken. Ronny “Orka” Ostyn, die achter Anthony stond aan de start, werd ongeduldig en ging Anthony voorbij toen deze iets breder ging waarop Ronny de deur dicht deed. Anthony had hier niet echt een probleem mee aangezien hij beide piloten voor hem perfect kon volgen. Even later gebeurde exact wat Anthony in zijn hoofd had: in dezelfde bocht waar Ronny hem voorbij was gegaan 2 ronden geleden trachtte Ronny nu ook Pierre in te halen die in de daarop volgende bocht op zijn beurt de deur trachtte dicht te houden wat resulteerde in een aanrijding. Hierdoor kwamen beide piloten dwars te staan waardoor de 3de hond, in dit geval Anthony, kon profiteren en naar de 16de plek opschuiven.

Inmiddels reed Kenneth nog steeds in het treintje dat we hierboven reeds vermeldden. Kenneth was sneller dan de piloot voor hem maar dacht tegelijk ook aan het behoud aangezien zijn P8 hem ook al een punt zou opleveren. Na exact een half uur wedstrijd slaat voor Kenneth het noodlot toe. Na het lange rechte stuk op het binnencircuit neemt hij de rechtse bocht aan de kassa, tracht vervolgens terug vol op de gas te gaan wanneer hij merkt dat zijn kart niet meer reageert. Wanneer hij het gaspedaal volledig indrukte reed hij stapvoets vooruit. Dit resulteerde in een bezoek langs de technical area wat hem 5 minuten van de wedstrijd kostte. Door een defecte remveer, wat de oorzaak bleek te zijn, moest hij helemaal achteraan het peloton weer de baan oprijden met een achterstand van 4 laps. Het hoeft natuurlijk geen verdere uitleg dat die achterstand onmogelijk goed te maken was op slechts 25 minuten van het einde. Kenneth reed vervolgens, met de moed der wanhoop, verder over het circuit en moest na 1 uur wedstrijd genoegen nemen met een laatste, 22de plaats. Jammer voor hem aangezien hij de 8ste besttijd van alle deelnemers wist te rijden.

Inmiddels was Ronny opnieuw komen aansluiten achter Anthony en maakte die het hem zeer lastig. Anthony werd vaak aangetikt waardoor Ronny maar liefst 3 warnings wist te verzamelen. Aangezien hij Stop-and-Go Penalty kreeg kon hij Anthony blijven belagen en sloeg er na wat duw-en-trekwerk toch in Anthony te passeren. Hierdoor schoof Anthony van de 15de plek, die na het uitvallen van Kenneth op die plaats terecht gekomen was, opnieuw terug naar de 16de positie die hij vervolgens niet meer losliet. Hij behaalde hiermee een degelijk resultaat en een verbetering van zijn vorige race, de eerste race die in de regen werd verreden.

Ter conclusie kunnen we stellen dat het dubbele gevoel aan het begin van de wedstrijd nog duidelijker aanwezig was na afloop van de race. Kenneth miste door de mechanische pech zijn kans om punten te scoren voor het kampioenschap terwijl Anthony zichzelf verbeterde. Na alweer een ervaring rijker, kijken we alvast uit naar de 4de race van woensdag 12 augustus.

Resultaat Race 4

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 12de
Race: 12de
Anthony Van Trier
Qualifying: 10de
Race: 20ste
Bart Van Trier
Qualifying: 4de
Race: 13de

Volledige Ranking
1. Mats de Jong
2. Matthias Maas
3. Bart Van de Vel
4. Wouter Van Steenkiste
5. Karel Coetsiers
6. Dominic Verellen
7. Daan Vanhamme
8. Jelle Soeffers
9. Yves Aerts
10. Ronny Ostyn
11. Marc De Winter
12. Kenneth Goris
13. Bart Van Trier
14. Dave Singelée
15. Frank Vanden Bosch
16. Ludo De Winter
17. Pierre De Winter
18. Yvo Bils
19. Tim Van Den Acker
20. Anthony Van Trier*

* Mechanische pech

Verslag Race 4

Alle VANTRICO piloten verschenen opnieuw samen aan de start van de 4de wedstrijd van het kampioenschap dat net zoals de eerste race, een wet-race leek te worden. Het regende tot net voor de kwalificatie dus het circuit lag er nat en glad bij.

De kwalificatie verliep vrij vlot en alle VANTRICO rijders belandden op de eerste rij van de startgrid. Bart, die wat werd geholpen door als 2de piloot de baan op te rijden, reed een sterke 4de kwalificatietijd. Anthony verbeterde zichzelf overduidelijk door de 10de tijd op het bord te plaatsen en achter hem op de startgrid stond Kenneth op de 12de plaats. We konden dus alle drie goed geplaatst aan de race beginnen.

Nadat alle groene lichten oplichtten was Bart goed weg. Anthony had het moeilijk aangezien hij voorbij gegaan werd in de eerste bocht door Daan Vanhamme en Kenneth. In de volgende bocht, buiten onder het terras kwam ook Ronny zich moeien met het duw-en-trekwerk maar Anthony haalde de bovenhand en kon Ronny en Kenneth even achter zich houden. Daan Vanhamme was ondertussen wel gepasseerd en reed voor hem uit.
Wat verderop het circuit stond Bart, die aanvankelijk goed weg was, dwars op de baan en die moest hierdoor een groot deel van het deelnemersveld laten passeren. Dit was jammer voor hem aangezien hij hierdoor ongeveer 10 plaatsen kwijtspeelde en zo op de 14de plek terecht kwam. Een ronde later moest Anthony toch zijn meerdere herkennen in Kenneth en Ronny die hem voorbij staken.

Het begon ondertussen weer een beetje te druppelen toen bij Anthony in de 3de ronde het noodlot toesloeg. Een defecte gaspedaal was de oorzaak van een rit naar de technical area. Hiermee verloor Anthony zijn 13de plaats aan Bart en kwam hij zelf op de laatste, 20ste plek terecht. De moed was bij Anthony ondertussen totaal verdwenen maar toen zijn kart gerepareerd was en hij de nodige aanmoedigingen had gekregen van de supporters, keerde hij terug naar zijn herstelde kart om nog wat ervaring op te doen in het natte weer.
Hij kwam een 30-tal meter achter Kenneth opnieuw de baan op en reed free-wheelend naar Kenneth toe die hij, na een klein foutje van Kenneth voorbij kon gaan. Even later haalde Anthony zelfs “regenspecialist” Ronny aka Orka in, ging hij ook voorbij Marc De Winter en ontdubbelde hij zichzelf 1 keer van Tim Van den Acker en Yvo Bils. Dit was voor Anthony een magere troost aangezien de ranking hier niet mee wijzigde maar het was tegelijkertijd een opsteker vermits dit best wel een degelijke prestatie was.

De regenval werd ondertussen feller en feller. Het water viel plots met bakken uit de hemel waardoor het circuit haast blank kwam te staan . Op sommige plekken van het parcours lag ongeveer 2 tot 3 centimeter water. Het was ploeteren met dit weer tot plotseling ongeveer de helft van het deelnemersveld, allemaal in quasi dezelfde bocht, na 35 minuten wedstrijd stilviel met hun kart omdat er teveel water in de motor kwam. De piloten waarvan de kart het wat langer volhield, werden op hun beurt binnen aan de start-finishstrook tegengehouden. De race werd stopgezet aangezien de regenval het verdere verloop van de wedstrijd verstoorde.

Na kort overleg met de piloten besloot de wedstrijdleiding het resultaat te nemen na 14 ronden. Dit was de lap waarin de eerste piloot, Bart Van de Vel, met uitzondering van Anthony, was stilgevallen door mechanische pech.
Aangezien de posities van Kenneth en Bart niet gewijzigd waren eindigden zij respectievelijk op plaats 12 en plaats 13. Anthony eindigde, door de mechanische pech, laatste op de 20ste plek.

Het was dus al bij al een leuke race waar we opnieuw veel ervaring konden opdoen en allerlei zaken konden bijleren bij dit regenweer met het natte en gladde circuit tot gevolg. Onze prestatie was een opsteker voor alle VANTRICO piloten. Jammer van de mechanische pech voor Anthony maar ook daar word je mentaal sterker van. We kijken alvast uit naar de 5de Summer GP die hopelijk in drogere omstandigheden kan worden verreden.

Resultaat Race 5

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 10de
Race: 14de
Anthony Van Trier
Qualifying: 16de
Race: 22ste
Bart Van Trier
Qualifying: 9de
Race: 19de

Volledige Ranking
1. Wouter Van Steenkiste
2. Bart Van de Vel
3. Karel Coetsiers
4. Mats de Jong
5. Dave Singelée
6. Johan Hellemans
7. Yves Aerts
8. Dominic Verellen
9. Koen Martens
10. Daan Vanhamme
11. Jelle Soeffers
12. Matthias Maas
13. Roel Seerden
14. Kenneth Goris
15. Ronny Ostyn
16. Kevin Silverans
17. Frank Vanden Bosch
18. Pierre De Winter
19. Bart Van Trier
20. Ludo De Winter
21. Yvo Bils
22. Anthony Van Trier*

* Vroegtijdige opgave

Verslag Race 5

In tegenstelling tot de 4de race van het Summer GP Championship, werd deze wedstrijd verreden in droge omstandigheden. De kwalificatie begon veelbelovend voor Bart en Kenneth. Zij startten respectievelijk van op P9 en P10. Anthony moest vrede nemen met een 16de startpositie. Geen van de VANTRICO-piloten wist tijdens de wedstrijd zijn startpositie te behouden of te verbeteren. Kenneth zakte weg van plaats 10 om als 14de piloot over de eindstreep te rijden terwijl Bart jammer genoeg 10 plaatsen moest prijsgeven na duw en trekwerk in de eerste ronden van de race. Hij bereikte wat ongelukkig als 19de de finishlijn.
Anthony reed een race die hij zo snel mogelijk wil vergeten. Na een goede start knokte hij zich van op de 16de plaats naar plek 14. Hierbij kreeg hij Ronny Ostyn achter zich die hem, tegen de regels in, vaak aantikte. De gemoederen raakten wat oververhit nadat Ronny Anthony uiteindelijk wist te passeren. Enkele bochten verderop ging Anthony op zijn beurt voorbij Ronny maar maakte contact met zijn tegenstander tijdens dit manoeuvre. Hiervoor werd Anthony bestraft met een ‘Go Pits Penalty’ waarna Anthony besloot vroegtijdig op te geven. Een zwarte dag voor hem maar eveneens een goede leerschool.

Na de race zag het podium er als volgt uit:
Karel Coetsiers finishte op een mooie 3de plaats, Bart Van de Vel behaalde zijn 4de podiumplaats in 5 wedstrijden en eindigde de race voor de 3de keer op P2 en Wouter Van Steenkiste schreef zijn tweede overwinning van het kampioenschap op zijn naam.

Resultaat Race 6

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 13de
Race: 13de
Anthony Van Trier
Qualifying: 18de
Race: 17de
Bart Van Trier
Qualifying: 17de
Race: 19de

Volledige Ranking
1. Mats de Jong
2. Karel Coetsiers
3. Wouter Van Steenkiste
4. Bart Van de Vel
5. Dominic Verellen
6. Yves Aerts
7. Johan Hellemans
8. Matthias Maas
9. Jelle Soeffers
10. Daan Vanhamme
11. Ronny Ostyn
12. Kevin Silverans
13. Kenneth Goris
14. Koen Martens
15. Frank Vanden Bosch
16. Pierre De Winter
17. Anthony Van Trier
18. Roel Seerden
19. Bart Van Trier
20. Ludo De Winter
21. Yvo Bils

Verslag Race 6

De laatste wedstrijd van het kampioenschap leek voor VANTRICO eerder een formaliteit te worden: nog één keer plezier beleven tijdens een uurtje karten op het mooie 1 kilometer lange circuit van thuisbasis Inkart omringd door staalharde concurrentie.
Met een 13de startplaats voor Kenneth en een 17de plek op de startgrid voor Bart met vlak achter hem Anthony op P18 waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen.
Kenneth wist tijdens de wedstrijd zijn 13de plaats echter wel vast te houden en door de ontspannen sfeer leek Bart toch op weg naar een zeer goede prestatie. Hij maakte bij de start meteen 4 plaatsen goed en kon het tempo van de piloten die hem omringde goed volgen. Halfweg de wedstrijd moest Bart toch opnieuw enkele plaatsen afstaan maar reed op dat moment nog steeds op een verdienstelijke 15de positie. Enkele ronden verder gebeurde echter het onvermijdelijke. Roel Seerden, die ronden lang achter Bart reed, schatte zijn inhaalmanoeuvre totaal fout in waardoor hij VTC ZAZOU helemaal rond tikte. Roel werd hiervoor wel bestraft met een ‘Go Pits Penalty’ waardoor hij achteraan het peloton weer diende aan te pikken maar voor Bart was de race, die voor hem goed was gestart, afgelopen. Na het incident met Roel verloor hij 4 plaatsen omdat hij het treintje achter hem moest laten passeren. Roel knokte zich alsnog opnieuw voorbij Bart waardoor de grootste van alle VANTRICO-piloten als 19de voorbij de finishlijn passeerde.
Anthony reed een anonieme wedstrijd. Van op de 18de plaats gestart, kon hij na één uur wedstrijd geen plek winnen of verliezen. Door het ongelukkig voorval van Bart reed hij echter wel als 17de over de eindstreep.

Het podium van de laatste wedstrijd zag er als volgt uit:
Wouter Van Steenkiste eindigde op P3, Karel Coetsiers reed zichzelf naar een mooie 2de plaats en Mats De Jong wist, door zijn 3de overwinning, ook de eindoverwinning in het kampioenschap op zijn naam te schrijven.

Eindstand Kampioenschap

Hieronder ziet u de eindstand van het kampioenschap:

Eindstand Summer GP Championship Inkart 2009

* De cijfers in het rood geven telkens het minst goede resultaat van elke piloot weer.
* Dit rode cijfers kan ook een “-” zijn wat wijst op geen deelname aan die specifieke race.
* Het cijfer in de TOTAAL-kolom is de som van de beste 5 resultaten van elke piloot.

** Mats de Jong en Wouter Van Steenkiste hebben beide evenveel punten gescoord.
** Mats de Jong is echter de winnaar aangezien hij 3 wedstrijden won en Wouter Van Steenkiste slechts 2.

Slotwoord

VANTRICO beschouwt zijn eerste deelname aan het Summer GP Championship als geslaagd. De doelstellingen die we hadden vooropgesteld, hebben we naar onze mening bereikt. We hebben zeer veel plezier beleefd gedurende de 6 wedstrijden waarbij we op hoog niveau trachtten mee te draaien. Hierbij hebben we enorm veel ervaring op gedaan en dat zowel op het circuit als ernaast. Het plezier werd soms ook afgewisseld met emoties en “bad luck”. Zowel Kenneth als Anthony kregen te maken met mechanische pech waardoor hun wedstrijd in het water viel. Over water gesproken: alle VANTRICO-piloten, die voordien nog nooit een wedstrijd reden in natte omstandigheden hebben gedurende die kampioenschap ervaring kunnen opdoen tijdens twee spectaculaire regenraces. De prestaties waren iets minder dan verwacht aangezien een vooropgestelde top-10 plaats niet werd bereikt. Die top-10 finish zat er tijdens race 3 echter wel aan te komen maar werd door mechanische pech voor Kenneth verstoord. Tweemaal geëindigd op plaats 12, doet Kenneth het, zoals verwacht, het beste van alle VANTRICO deelnemers. Dit neemt niet weg dat zowel Bart als Anthony ook een verdienstelijk kampioenschap reden.

Met de bagage die het Summer GP Championship ons allen meegaf, kijkt VANTRICO de toekomst met een glimlach tegemoet. Er is nog veel marge voor verbetering maar we zijn reeds op goede weg. Op deze positieve noot schrijven we het eerste kampioenshap ‘Goodbye’.

VANTRICO wenst via deze weg alle andere deelnemers te feliciteren met hun individuele prestaties en te bedanken voor de leuke tijd. “Special congratulations” gaan uit naar de piloten die het eindpodium wisten te behalen: Bart Van de Vel (P3),Wouter Van Steenkiste (P2) en de winnaar Mats De Jong … “Proficiat heren!”

Event Partners

Met dank aan onze partners voor dit kampioenschap:
PV België – GlobalTech
Fresenius Kabi
• Trucimex
Suits Direct
• Inkart
• De Koninck