go here, and add <?custom404_print404message();?> to your 404 Template where you want the suggestions to appear. Version 2.1 fixes stability issues and gives cleaner, improved search results. Author: 404 Plugin Author URI: http://www.404plugin.com */ function custom404_print404message() { global $custom404_server; global $custom404_missingpagestr; $custom404_missingpagestr = custom404_getmissingpagestr(); $custom404_missingpagestr = str_replace(' ', '+', $custom404_missingpagestr); $custom404_headline = 'Related pages on this site'; $custom404_server[] = "+site%3A$_SERVER[SERVER_NAME]"; //new version $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr, $_SERVER[SERVER_NAME]); if (!($custom404_googleresults)) { $custom404_headline = 'No local results found. From the web:'; $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresults = custom404_getyahooresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresultsarr = explode("\n", $custom404_yahooresults); $custom404_formattedyahooresults = ''; foreach ($custom404_yahooresultsarr as $custom404_yahooresult) { if (strlen(trim($custom404_yahooresult))) if (strpos($custom404_googleresults, $custom404_yahooresult) === false && strpos($custom404_googleresults, str_replace('rel=nofollow', '', $custom404_yahooresult)) === false ) $custom404_formattedyahooresults .= "$custom404_yahooresult\n"; } if (!($custom404_googleresults) && !($custom404_formattedyahooresults)) { $custom404_googleresults = '
No results found on the web.'; } else { $custom404_googleresults = ($custom404_googleresults == '0') ? '' : $custom404_googleresults; $custom404_formattedyahooresults = ($custom404_formattedyahooresults == '0') ? '' : $custom404_formattedyahooresults; $custom404_googleresults = utf8_encode($custom404_googleresults ); $custom404_formattedyahooresults = utf8_encode($custom404_formattedyahooresults ); } } $custom404_googleresults = $custom404_headline . "
" . $custom404_googleresults; $custom404_formattedquerystring = $_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING] ? "?$_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]":""; print "

Suggestions

$custom404_googleresults $custom404_formattedyahooresults
"; } function custom404_findurls($Page) { preg_match_all ("/a[\s]+[^>]*?href[\s]?=[\s\"\']+". "(.*?)[\"\']+.*?>"."([^<]+|.*?)?<\/a>/", $Page, &$matches); $matches = $matches[1]; return $matches; } function custom404_sendheader() { if(is_404()){ header('HTTP/1.0 200 OK'); header('Cache-Control: max-age=360000, public'); header('Pragma: public'); $offset = 60 * 60 * 24 * 14; //2 weeks $ExpStr = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header($ExpStr); } } function custom404_404title($title) { if(is_404()) { $title = custom404_getmissingpagestr(); } return $title; } function custom404_getmissingpagestr() { $custom404_missingpagestr = urldecode($_SERVER[REDIRECT_URL]); if (strlen($custom404_missingpagestr) - strrpos($custom404_missingpagestr, '.') <= 5) { $custom404_filename = substr($custom404_missingpagestr, 0, strrpos($custom404_missingpagestr, '.')); $custom404_ext = str_replace("$custom404_filename.", '', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = $custom404_filename; } $custom404_missingpagestr .= ' ' . urldecode($_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]); $custom404_replacewithspace = array( '-', '/', '_', '&', '?', '#', '+', '='); $custom404_missingpagestr = str_replace($custom404_replacewithspace, ' ', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = trim($custom404_missingpagestr); return $custom404_missingpagestr; } function custom404_loadpage($url) { $UserAgents = array("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UserAgents[array_rand($UserAgents)]); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, 1); $ret = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (!strlen($ret)) $ret = ("An error occured."); return $ret; } function custom404_gettextbetweentags ($start, $end, $string) { $startpos = $start ? strpos($string, $start) + strlen($start) : 0; $matchlength = strpos($string, $end, $startpos) - $startpos ? strpos($string, $end, $startpos) - $startpos : strlen($string); $foundstring = trim (substr($string, $startpos, $matchlength)); return $foundstring; } function custom404_getgoogleresults($term, $domain=0) { if ($domain) {$siteclause = "+site%3A$domain";} $position = 1; libxml_use_internal_errors(true); $allresults = array(); $pages = 2; $textresults=''; $totalfound = 0; for ($currentpage=1;$currentpage<=$pages;$currentpage++) { $pagedom = new DOMDocument(); $start = ($currentpage - 1) * 10; $startclause = $start ? "&start=$start" : ''; $googleurl = "http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=" . urlencode($term) . $siteclause . $startclause . "&gl=us&pws=0"; //print $googleurl; $pagedom->loadHTMLFile($googleurl); $spans = $pagedom->getElementsByTagName("span"); foreach($spans as $span) if ($span->getAttribute('class') == 'f' || $span->getAttribute('class') == 'gl') $span->nodeValue = ''; $divs = $pagedom->getElementsByTagName("div"); foreach($divs as $div) if ($div->getAttribute('class') == 'osl') $div->nodeValue = ''; $results = $pagedom->getElementsByTagName("h3"); foreach ($results as $result) { if ($result->getAttribute("class") == "r") { $children = $result->childNodes; foreach ($children as $child) { if (is_object($child) && $child->getAttribute("class") == "l" && $position <=10) { //initialize variables $anchor = $child->nodeValue; $url = $child->getAttribute("href"); $urlparts = explode('/', $url); $domain = $urlparts[2]; //description from google search results $parent = $result->parentNode; $siblings = $parent->childNodes; $description = ''; foreach($siblings as $sibling) { //var_dump($uncle); if (@$sibling->getAttribute("class") == "s") { $shorturl = str_replace('http://', '', $url); $description = custom404_gettextbetweentags("STARTHERE", $shorturl, "STARTHERE$sibling->nodeValue"); } } $nofollow = $position == 1 ? '' : 'rel=nofollow'; $textresults .= "$anchor
"; $position++; $totalfound++; } } } } } $textresults = $totalfound ? $textresults : 0; return $textresults; } function custom404_getyahooresults($key_words, $num_results=10) { global $custom404_server; $results = ''; $terms=str_replace(' ','+',$key_words); $pages=$num_results/10; for($i=0;$i<$pages;$i++){ $b=10*$i+1; $serpurl="http://search.yahoo.com/search?p=$terms&pstart=1&b=$b"; $page_results=custom404_getyahooserp($serpurl); if ($page_results) $results .= $page_results; } if (strlen($results) == 0) $results=0; return $results; } function custom404_getyahooserp($serpurl) { $position = 11; $serpOriginal = custom404_loadpage($serpurl); $results=''; if (strpos($serpOriginal,"We did not find results for") ===FALSE){ $serpArray = explode("$result){ $url='http://'.strip_tags(custom404_gettextbetweentags('','',$result)); if (strpos($url,'...')){ $url=custom404_gettextbetweentags('href="','"',$result); if (strpos($url,'yahoo.com/click')){ $url=custom404_gettextbetweentags('?u=','&', urldecode($url) ); } elseif (strpos($url,'rds.yahoo.com')){ //convert urls like //http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmdAhmRJnqsAr9FXNyoA;_ylu=X3oDMTBydHRjbmRzBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=137q03skj/EXP=1231411136/**http%3a//commitments.clintonglobalinitiative.org/projects.htm%3fmode=view%26rid=43102 $url=custom404_gettextbetweentags('**','', urldecode($url) ); } } $title=htmlspecialchars_decode(strip_tags(custom404_gettextbetweentags('>','',$result))); if (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); elseif (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); // $title = str_replace('Warning: Dangerous Downloads', '', $title); if (!(strpos($url, 'ttp://news.search.yahoo.com')) && $position <= 20) //filter news results away { $results .="
$title
\n"; $position++; } } } if (strlen($results) == 0) $results = 0; return $results; } //Override SEO Plugin Title - Comment these lines out to restore. add_option("aiosp_404_title_format", custom404_getmissingpagestr(), 'All in One SEO Plugin 404 Title Format', 'yes'); update_option('aiosp_404_title_format', custom404_getmissingpagestr()); add_action('get_header', 'custom404_sendheader'); add_filter('wp_title', 'custom404_404title'); ?> Summer GP's Inkart 2010 - Karting Team VANTRICO - Alles over karting !

Summer Grand Prix Championship of Inkart 2010

Inhoud van deze pagina:
• Informatie, Timing & Systeem Puntentelling
• Resultaat Race 1
• Resultaat Race 2
• Resultaat Race 3
• Resultaat Race 4
• Resultaat Race 5
• Resultaat Race 6 – Finale
• Nabeschouwing/Verslag Kampioenschap 2010 – Round Up
• Eindstand Kampioenschap 2010
• Event Partners
met betrekking tot het Summer Grand Prix Championship of Inkart 2010 van juni, juli en augustus 2010.

 

Informatie, Timing & Systeem Puntentelling

Summer Grand Prix Championship of Inkart 2010
Juni, Juli & Augustus 2010

Informatie
Het Summer Grand Prix Championship van Inkart vindt traditiegetrouw plaats tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus en dat is dit jaar niet anders. Het kampioenschap bestaat steeds uit 6 races waarbij de deelnemende piloten elke race punten kunnen scoren om zo te trachten het kampioenschap te winnen.

De 6 Summer GP races worden gereden op:
• Woensdag 23 juni 2010
• Woensdag 30 juni 2010
• Woensdag 14 juli 2010
• Woensdag 28 juli 2010
• Woensdag 11 augustus 2010
• Woensdag 25 augustus 2010 (Finale)

VANTRICO neemt dit jaar voor de tweede keer deel aan de Summer GP’s waarin ze op zoek gaan naar een verbetering van vorig jaar en indien mogelijk zelfs punten en een mooie eindklassering.
Anthony, Bart & Kenneth rijden alle manches (6) mee. Bart Van de Vel rijdt 5 wedstrijden aangezien hij tijdens de eerste race met vakantie is.

Timing
21u00 – Welkom
21u20 – Briefing & Loting van de karts
21u35 – 7 Qualifying Laps
21u45 – Opstelling Startgrid
22u00 – Start 1 Hour Race
23u00 – Flying finish
23u15 – Podiumfestiviteiten

Systeem Puntentelling
De eerste 10 van elke race krijgen telkens punten:
• 1ste plaats: 25 punten
• 2de plaats: 18 punten
• 3de plaats: 15 punten
• 4de plaats: 12 punten
• 5de plaats: 10 punten
• 6de plaats: 8 punten
• 7de plaats: 6 punten
• 8ste plaats: 4 punten
• 9de plaats: 2 punten
• 10de plaats: 1 punt

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men minstens 4 wedstrijden gereden hebben. Wanneer een piloot punten scoort maar niet aan het minimum van 4 wedstrijden deelneemt, dan worden de punten gewoon doorgegeven aan de volgende piloot in de rankschikking van die race.
Voor elke piloot tellen de 5 beste resultaten mee. Het slechtste van de 6 gereden wedstrijden valt weg.
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal overwinningen, 2e plaatsten, 3e plaatsen,… Indien dit geen doorslag geeft wordt er gekeken naar de plaatsen in de qualifying van de eerste wedstrijd.

Wedstrijden met diskwalificatie tellen mee in de einduitslag.
Zowel de wedstrijden als de punten zijn individueel.

Resultaat Race 1 (23/06)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 8ste
Race: 11de
Anthony Van Trier
Qualifying: 7de
Race: 7de
Bart Van Trier
Qualifying: 4de
Race: 6de

Volledige Ranking Race
1. Dimitry Thieleman
2. Daan Vanhamme
3. Matthias Maas
4. Yves Aerts
5. Tom Frederickx
6. Bart Van Trier
7. Anthony Van Trier
8. Dave Singelée
9. Koen Martens
10. Danny Bisschops
11. Kenneth Goris
12. Floris Haerens
13. Dominic Verellen
14. Enrico Coutteau
15. Steven Van Dyck
16. Dennis De Block
17. Carl Coninx
18. Friso Haerens
19. Tom Van De Winckel
20. Kevin Lauwers
21. Thomas Mariën
22. Yvo Bils

Resultaat Race 2 (30/06)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 7de
Race: 7de
Anthony Van Trier
Qualifying: 5de
Race: 5de
Bart Van Trier
Qualifying: 16de
Race: 11de
Bart Van de Vel
Qualifying: 1ste
Race: 1ste

Volledige Ranking Race
1. Bart Van de Vel
2. Koen Martens
3. Dimitry Thieleman
4. Tom Frederickx
5. Anthony Van Trier
6. Daan Vanhamme
7. Kenneth Goris
8. Matthias Maas
9. Enrico Coutteau
10. Dave Singelée
11. Bart Van Trier
12. Yves Aerts
13. Tim Van den Acker
14. Steven Van Dyck
15. Dennis De Block
16. Yves Soers
17. Danny Bisschops
18. Carl Coninx
19. Thomas Mariën
20. Tom Van De Winckel
21. Yvo Bils

Resultaat Race 3 (14/07)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 9de
Race: 7de
Anthony Van Trier
Qualifying: 12de
Race: 13de
Bart Van Trier
Qualifying: 5de
Race: 21ste
Bart Van de Vel
Qualifying: 1ste
Race: 1ste

Volledige Ranking Race
1. Bart Van de Vel
2. Koen Martens
3. Dimitry Thieleman
4. Dominic Verellen
5. Dave Singelée
6. Daan Vanhamme
7. Kenneth Goris
8. Matthias Maas
9. Tim Van den Acker
10. Danny Bisschops
11. Yves Aerts
12. Tom Frederickx
13. Anthony Van Trier
14. Steven Van Dyck
15. Enrico Coutteau
16. Carl Coninx
17. Thomas Mariën
18. Dennis De Block
19. Tom Van De Winckel
20. Yvo Bils
21. Bart Van Trier*

* Mechanische pech

Resultaat Race 4 (28/07)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 6de
Race: 7de
Anthony Van Trier
Qualifying: 3de
Race: 20ste
Bart Van Trier
Qualifying: 8ste
Race: 4de
Bart Van de Vel
Qualifying: 1ste
Race: 1ste

Volledige Ranking Race
1. Bart Van de Vel
2. Matthias Maas
3. Koen Martens
4. Bart Van Trier
5. Steven Van Dyck
6. Daan Vanhamme
7. Kenneth Goris
8. Dominic Verellen
9. Dave Singelée
10. Yves Aerts
11. Tom Frederickx
12. Danny Bisschops
13. Dimitry Thieleman
14. Thomas Mariën
15. Alain Van Der Linden
16. Carl Coninx
17. Kevin Lauwers
18. Tom Van De Winckel
19. Yvo Bils
20. Anthony Van Trier*
21. Tim Van den Acker

* Mechanische pech

Resultaat Race 5 (11/08)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 3de
Race: 2de
Anthony Van Trier
Qualifying: 12de
Race: 10de
Bart Van Trier
Qualifying: 15de
Race: 12de
Bart Van de Vel
Qualifying: 2de
Race: 1ste

Volledige Ranking Race
1. Bart Van de Vel
2. Kenneth Goris
3. Daan Vanhamme
4. Steven Van Dyck
5. Tom Frederickx
6. Koen Martens
7. Dave Singelée
8. Danny Bisschops
9. Dimitry Thieleman
10. Anthony Van Trier
11. Yves Aerts
12. Bart Van Trier
13. Enrico Coutteau
14. Dave Lemmens
15. Thomas Mariën
16. Carl Coninx
17. Tim Van den Acker
18. Tom Van De Winckel
19. Bart Ooms
20. Yvo Bils
21. Dominique Nieuwlaat
22. Matthias Maas*

* Gediskwalificeerd na het niet naleven van een “Go-pits” sanctie.

Resultaat Race 6 – Finale (25/08)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 11de
Race: 16de
Anthony Van Trier
Qualifying: 3de
Race: 6de
Bart Van Trier
Qualifying: 20ste
Race: 18de
Bart Van de Vel
Qualifying: 9de
Race: 5de

Volledige Ranking Race
1. Matthias Maas
2. Kenny Geldof
3. Dominic Verellen
4. Daan Vanhamme
5. Bart Van de Vel
6. Anthony Van Trier
7. Yves Aerts
8. Tim Van den Acker
9. Tom Frederickx
10. Dimitry Thieleman
11. Koen Martens
12. Enrico Coutteau
13. Danny Bisschops
14. Steven Van Dyck
15. Thomas Mariën
16. Kenneth Goris
17. Carl Coninx
18. Bart Van Trier
19. Yvo Bils
20. Bart Ooms
21. Dave Singelée
22. Tom Van De Winckel

Nabeschouwing/Verslag Kampioenschap 2010 – Round Up

Volgt na de laatste wedstrijd.

Eindstand Kampioenschap 2010

Hieronder vindt u de eindstand van het kampioenschap 2010 na 6 races:

Eindstand Summer GP Championship Inkart 2010

Bart Van de Vel wint overtuigend het kampioenschap. Daan Vanhamme en Matthias Maas wippen na de laatste race nog over Koen Martens (4) en Dimitry Thieleman (5) en veroveren hiermee respectievelijk de 2de en de 3de plaats in het eindklassement. De eerste 20 namen in de lijst namen deel aan 4 of meer races en werden opgenomen in de eindklassering.

Kenneth Goris, Anthony Van Trier en Bart Van Trier, de 3 founders van VANTRICO, behaalden eveneens een mooi eindresultaat. Zij finishten respectievelijk op plaats 6, 9 en 13 in het eindklassement.

Event Partners

Met dank aan onze partners voor dit kampioenschap:
Inkart
Vergimmo