go here, and add <?custom404_print404message();?> to your 404 Template where you want the suggestions to appear. Version 2.1 fixes stability issues and gives cleaner, improved search results. Author: 404 Plugin Author URI: http://www.404plugin.com */ function custom404_print404message() { global $custom404_server; global $custom404_missingpagestr; $custom404_missingpagestr = custom404_getmissingpagestr(); $custom404_missingpagestr = str_replace(' ', '+', $custom404_missingpagestr); $custom404_headline = 'Related pages on this site'; $custom404_server[] = "+site%3A$_SERVER[SERVER_NAME]"; //new version $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr, $_SERVER[SERVER_NAME]); if (!($custom404_googleresults)) { $custom404_headline = 'No local results found. From the web:'; $custom404_googleresults = custom404_getgoogleresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresults = custom404_getyahooresults($custom404_missingpagestr); $custom404_yahooresultsarr = explode("\n", $custom404_yahooresults); $custom404_formattedyahooresults = ''; foreach ($custom404_yahooresultsarr as $custom404_yahooresult) { if (strlen(trim($custom404_yahooresult))) if (strpos($custom404_googleresults, $custom404_yahooresult) === false && strpos($custom404_googleresults, str_replace('rel=nofollow', '', $custom404_yahooresult)) === false ) $custom404_formattedyahooresults .= "$custom404_yahooresult\n"; } if (!($custom404_googleresults) && !($custom404_formattedyahooresults)) { $custom404_googleresults = '
No results found on the web.'; } else { $custom404_googleresults = ($custom404_googleresults == '0') ? '' : $custom404_googleresults; $custom404_formattedyahooresults = ($custom404_formattedyahooresults == '0') ? '' : $custom404_formattedyahooresults; $custom404_googleresults = utf8_encode($custom404_googleresults ); $custom404_formattedyahooresults = utf8_encode($custom404_formattedyahooresults ); } } $custom404_googleresults = $custom404_headline . "
" . $custom404_googleresults; $custom404_formattedquerystring = $_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING] ? "?$_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]":""; print "

Suggestions

$custom404_googleresults $custom404_formattedyahooresults
"; } function custom404_findurls($Page) { preg_match_all ("/a[\s]+[^>]*?href[\s]?=[\s\"\']+". "(.*?)[\"\']+.*?>"."([^<]+|.*?)?<\/a>/", $Page, &$matches); $matches = $matches[1]; return $matches; } function custom404_sendheader() { if(is_404()){ header('HTTP/1.0 200 OK'); header('Cache-Control: max-age=360000, public'); header('Pragma: public'); $offset = 60 * 60 * 24 * 14; //2 weeks $ExpStr = "Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header($ExpStr); } } function custom404_404title($title) { if(is_404()) { $title = custom404_getmissingpagestr(); } return $title; } function custom404_getmissingpagestr() { $custom404_missingpagestr = urldecode($_SERVER[REDIRECT_URL]); if (strlen($custom404_missingpagestr) - strrpos($custom404_missingpagestr, '.') <= 5) { $custom404_filename = substr($custom404_missingpagestr, 0, strrpos($custom404_missingpagestr, '.')); $custom404_ext = str_replace("$custom404_filename.", '', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = $custom404_filename; } $custom404_missingpagestr .= ' ' . urldecode($_SERVER[REDIRECT_QUERY_STRING]); $custom404_replacewithspace = array( '-', '/', '_', '&', '?', '#', '+', '='); $custom404_missingpagestr = str_replace($custom404_replacewithspace, ' ', $custom404_missingpagestr); $custom404_missingpagestr = trim($custom404_missingpagestr); return $custom404_missingpagestr; } function custom404_loadpage($url) { $UserAgents = array("Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UserAgents[array_rand($UserAgents)]); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, 1); $ret = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (!strlen($ret)) $ret = ("An error occured."); return $ret; } function custom404_gettextbetweentags ($start, $end, $string) { $startpos = $start ? strpos($string, $start) + strlen($start) : 0; $matchlength = strpos($string, $end, $startpos) - $startpos ? strpos($string, $end, $startpos) - $startpos : strlen($string); $foundstring = trim (substr($string, $startpos, $matchlength)); return $foundstring; } function custom404_getgoogleresults($term, $domain=0) { if ($domain) {$siteclause = "+site%3A$domain";} $position = 1; libxml_use_internal_errors(true); $allresults = array(); $pages = 2; $textresults=''; $totalfound = 0; for ($currentpage=1;$currentpage<=$pages;$currentpage++) { $pagedom = new DOMDocument(); $start = ($currentpage - 1) * 10; $startclause = $start ? "&start=$start" : ''; $googleurl = "http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=" . urlencode($term) . $siteclause . $startclause . "&gl=us&pws=0"; //print $googleurl; $pagedom->loadHTMLFile($googleurl); $spans = $pagedom->getElementsByTagName("span"); foreach($spans as $span) if ($span->getAttribute('class') == 'f' || $span->getAttribute('class') == 'gl') $span->nodeValue = ''; $divs = $pagedom->getElementsByTagName("div"); foreach($divs as $div) if ($div->getAttribute('class') == 'osl') $div->nodeValue = ''; $results = $pagedom->getElementsByTagName("h3"); foreach ($results as $result) { if ($result->getAttribute("class") == "r") { $children = $result->childNodes; foreach ($children as $child) { if (is_object($child) && $child->getAttribute("class") == "l" && $position <=10) { //initialize variables $anchor = $child->nodeValue; $url = $child->getAttribute("href"); $urlparts = explode('/', $url); $domain = $urlparts[2]; //description from google search results $parent = $result->parentNode; $siblings = $parent->childNodes; $description = ''; foreach($siblings as $sibling) { //var_dump($uncle); if (@$sibling->getAttribute("class") == "s") { $shorturl = str_replace('http://', '', $url); $description = custom404_gettextbetweentags("STARTHERE", $shorturl, "STARTHERE$sibling->nodeValue"); } } $nofollow = $position == 1 ? '' : 'rel=nofollow'; $textresults .= "$anchor
"; $position++; $totalfound++; } } } } } $textresults = $totalfound ? $textresults : 0; return $textresults; } function custom404_getyahooresults($key_words, $num_results=10) { global $custom404_server; $results = ''; $terms=str_replace(' ','+',$key_words); $pages=$num_results/10; for($i=0;$i<$pages;$i++){ $b=10*$i+1; $serpurl="http://search.yahoo.com/search?p=$terms&pstart=1&b=$b"; $page_results=custom404_getyahooserp($serpurl); if ($page_results) $results .= $page_results; } if (strlen($results) == 0) $results=0; return $results; } function custom404_getyahooserp($serpurl) { $position = 11; $serpOriginal = custom404_loadpage($serpurl); $results=''; if (strpos($serpOriginal,"We did not find results for") ===FALSE){ $serpArray = explode("$result){ $url='http://'.strip_tags(custom404_gettextbetweentags('','',$result)); if (strpos($url,'...')){ $url=custom404_gettextbetweentags('href="','"',$result); if (strpos($url,'yahoo.com/click')){ $url=custom404_gettextbetweentags('?u=','&', urldecode($url) ); } elseif (strpos($url,'rds.yahoo.com')){ //convert urls like //http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmdAhmRJnqsAr9FXNyoA;_ylu=X3oDMTBydHRjbmRzBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=137q03skj/EXP=1231411136/**http%3a//commitments.clintonglobalinitiative.org/projects.htm%3fmode=view%26rid=43102 $url=custom404_gettextbetweentags('**','', urldecode($url) ); } } $title=htmlspecialchars_decode(strip_tags(custom404_gettextbetweentags('>','',$result))); if (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); elseif (strpos($result,'
')) $description = custom404_gettextbetweentags('
','
',$result); // $title = str_replace('Warning: Dangerous Downloads', '', $title); if (!(strpos($url, 'ttp://news.search.yahoo.com')) && $position <= 20) //filter news results away { $results .="
$title
\n"; $position++; } } } if (strlen($results) == 0) $results = 0; return $results; } //Override SEO Plugin Title - Comment these lines out to restore. add_option("aiosp_404_title_format", custom404_getmissingpagestr(), 'All in One SEO Plugin 404 Title Format', 'yes'); update_option('aiosp_404_title_format', custom404_getmissingpagestr()); add_action('get_header', 'custom404_sendheader'); add_filter('wp_title', 'custom404_404title'); ?> Summer GP's Inkart 2011 - Karting Team VANTRICO - Alles over karting !

Summer Grand Prix Championship of Inkart 2011

Inhoud van deze pagina:
• Informatie, Timing & Systeem Puntentelling
• Deelnemende piloten
• Resultaat Race 1
• Resultaat Race 2
• Resultaat Race 3
• Resultaat Race 4
• Resultaat Race 5
• Resultaat Race 6 – Finale
• Eindstand Kampioenschap 2011
• Event Partners
met betrekking tot het Summer Grand Prix Championship of Inkart 2011 van juni, juli en augustus 2011.

 

Informatie, Timing & Systeem Puntentelling

Summer Grand Prix Championship of Inkart 2011
Juni, Juli & Augustus 2011

Informatie
Het Summer Grand Prix Championship van Inkart vindt traditiegetrouw plaats tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus en dat is dit jaar niet anders. Het kampioenschap bestaat steeds uit 6 races waarbij de deelnemende piloten elke race punten kunnen scoren om zo te trachten het kampioenschap te winnen.

De 6 Summer GP races worden gereden op:
• Woensdag 29 juni 2011
• Woensdag 06 juli 2011
• Woensdag 13 juli 2011
• Woensdag 03 augustus 2011
• Woensdag 10 augustus 2011
• Woensdag 24 augustus 2011 (Finale)

VANTRICO neemt dit jaar voor de tweede keer deel aan de Summer GP’s waarin ze op zoek gaan naar een verbetering van vorig jaar en indien mogelijk zelfs punten en een mooie eindklassering.
Anthony, Bart & Kenneth rijden alle manches (6) mee. Bart Van de Vel rijdt 5 wedstrijden aangezien hij tijdens de eerste race met vakantie is.

Timing
21u00 – Welkom
21u25 – Briefing & Loting van de karts
21u40 – Qualifying (10 min.)
21u55 – Opstelling Startgrid
22u00 – Start 1 Hour Race
23u00 – Flying finish
23u15 – Podiumfestiviteiten

Systeem Puntentelling
De eerste 10 van elke race krijgen telkens punten:
• 1ste plaats: 25 punten
• 2de plaats: 18 punten
• 3de plaats: 15 punten
• 4de plaats: 12 punten
• 5de plaats: 10 punten
• 6de plaats: 8 punten
• 7de plaats: 6 punten
• 8ste plaats: 4 punten
• 9de plaats: 2 punten
• 10de plaats: 1 punt

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men minstens 4 wedstrijden gereden hebben. Wanneer een piloot punten scoort maar niet aan het minimum van 4 wedstrijden deelneemt, dan worden de punten gewoon doorgegeven aan de volgende piloot in de rankschikking van die race.
Voor elke piloot tellen de 5 beste resultaten mee. Het slechtste van de 6 gereden wedstrijden valt weg.
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal overwinningen, 2e plaatsten, 3e plaatsen,… Indien dit geen doorslag geeft wordt er gekeken naar de plaatsen in de qualifying van de eerste wedstrijd.

Wedstrijden met diskwalificatie tellen mee in de einduitslag.
Zowel de wedstrijden als de punten zijn individueel.

 

Deelnemende piloten

De piloten die zijn ingeschreven voor dit Summer Grand Prix Karting Championship of Inkart 2011 zijn:

1. Bart Van de Vel
2. Yvo Bils
3. Thierry De Wolf
4. Ludo De Winter
5. Anthony Van Trier
6. Steven Van Dyk
7. Koen Martens
8. Kenneth Goris
9. Yves Aerts
10. Dave Lemmens
11. Michael Veulemans
12. Bart Ooms
13. Steve Vermeulen
14. Daan Vanhamme
15. Dimitry Thieleman
16. Mathias Grooten
17. Bart Verpoten
18. Koen van den Hof
19. Joost Billen
20. Marc De Winter
21. Ronny Ostyn
22. José Caballero

* Dimitry Thieleman & Bart Verpoten verlieten de competitie halverwege het kampioenschap.

 

Resultaat Race 1 (29/06)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 10de
Race: 12de
Anthony Van Trier
Qualifying: 7de
Race: 7de
Bart Van de Vel
Qualifying: 11de
Race: 8ste

Volledige Ranking Race
1. Mathias Grooten
2. Shauni Sagaert *
3. Thierry De Wolf
4. Steve Vermeulen
5. Dimitry Thieleman
6. Daan Vanhamme
7. Anthony Van Trier
8. Bart Van de Vel
9. Marc De Winter
10. Michael Veulemans
11. Bart Ooms
12. Kenneth Goris
13. Koen Martens
14. Steven Van Dyk
15. Dave Lemmens
16. Ronny Ostyn
17. José Caballero
18. Joost Billen
19. Ludo De Winter
20. Koen van den Hof
21. Bart Verpoten
22. Yvo Bils

* Shauni Sagaert reed in de plaats van Yves Aerts en telt niet mee voor het puntenklassement.

 

Resultaat Race 2 (06/07)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 4de
Race: 5de
Anthony Van Trier
Qualifying: 9de
Race: 9de
Bart Van de Vel
Qualifying: 5de
Race: 4de

Volledige Ranking Race
1. Mathias Grooten
2. Daan Vanhamme
3. Thierry De Wolf
4. Bart Van de Vel
5. Kenneth Goris
6. Dimitry Thieleman
7. Steven Van Dyk
8. Marc De Winter
9. Anthony Van Trier
10. Koen Martens
11. Michael Veulemans
12. Yves Aerts
13. Dave Lemmens
14. José Caballero
15. Bart Ooms
16. Steve Vermeulen
17. Ronny Ostyn
18. Ludo De Winter
19. Koen van den Hof
20. Yvo Bils
21. Bart Verpoten
22. Joost Billen

 

Resultaat Race 3 (13/07)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 16de
Race: 15de
Anthony Van Trier
Qualifying: 7de
Race: 7de
Bart Van de Vel
Qualifying: 1ste
Race: 2de

Volledige Ranking Race
1. Mathias Grooten
2. Bart Van de Vel
3. Steve Vermeulen
4. Bart Ooms
5. Daan Vanhamme
6. Steven Van Dyk
7. Anthony Van Trier
8. Dave Lemmens
9. Marc De Winter
10. Thierry De Wolf
11. Yves Aerts
12. Dimitry Thieleman
13. Koen Martens
14. José Caballero
15. Kenneth Goris
16. Joost Billen
17. Michael Veulemans
18. Kris Tiebos *
19. Ronny Ostyn
20. Danny Bisschops  **
21. Ludo De Winter
22. Yvo Bils

* Kris Tiebos reed in de plaats van Bart Verpoten en telt niet mee voor het puntenklassement.
** Danny Bisschops reed in de plaats van Koen van den Hof en telt niet mee voor het puntenklassement.

 

Resultaat Race 4 (03/08)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris

Qualifying:  9de
Race: 7de
Anthony Van Trier
Qualifying: 5de
Race: 6de
Bart Van de Vel
Qualifying: 1ste
Race: 1ste

Volledige Ranking Race
1. Bart Van de Vel
2. Thierry De Wolf
3. Michael Veulemans
4. Yves Aerts
5. Koen Martens
6. Anthony Van Trier
7. Kenneth Goris
8. Steve Vermeulen
9. Daan Vanhamme
10. Yves Soers *
11. Joost Billen
12. Bart Ooms
13. Steven Van Dyk
14. José Caballero
15. Marc De Winter
16. Tom Frederickx *
17. Ludo De Winter
18. Dave Lemmens
19. Koen van den Hof
20. Yvo Bils
21. Ronny Ostyn

* Yves Soers en Tom Frederickx reden beide buiten klassement en worden niet opgenomen in de puntentelling.

 

Resultaat Race 5 (10/08)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 7de
Race: 13de
Anthony Van Trier
Qualifying: 14de
Race: 11de
Bart Van de Vel
Qualifying: 3de
Race: 3de

Volledige Ranking Race
1. Mathias Grooten
2. Dave Lemmens
3. Bart Van de Vel
4. Daan Vanhamme
5. Steve Vermeulen
6. Marc De Winter
7. Tom Frederickx *
8. Bart Ooms
9. Yves Aerts
10. Steven Van Dyk
11. Anthony Van Trier
12. Joost Billen
13. Kenneth Goris
14. José Caballero
15. Koen Martens
16. Ronny Ostyn
17. Michael Veulemans
18. Pierre De Winter
19. Ludo De Winter
20. Koen van den Hof
21. Yvo Bils
22. Thierry De Wolf

* Pierre De Winter en Tom Frederickx reden beide buiten klassement.

 

Resultaat Race 6 – Finale (24/08)

VANTRICO Ranking
Kenneth Goris
Qualifying: 7de
Race: 8ste
Anthony Van Trier
Qualifying: 12de
Race: 16de
Bart Van de Vel
Qualifying: 2de
Race: 2de

Volledige Ranking Race
1. Mathias Grooten
2. Bart Van de Vel
3. Marc De Winter
4. Steve Vermeulen
5. Daan Vanhamme
6. Bart Ooms
7. Koen Martens
8. Kenneth Goris
9. Michael Veulemans
10. Steven Van Dyk
11. Yves Aerts
12. Dimitry Thieleman
13. Pierre De Winter *
14. Dave Lemmens
15. Michael Van Bercklaer *
16. Anthony Van Trier
17. Ronny Ostyn
18. Koen van den Hof
19. Ludo De Winter
20. Yvo Bils
21. Joost Billen
22. Thierry De Wolf

* Pierre De Winter en Michael Van Bercklaer reden beide buiten klassement.

 

Eindstand Kampioenschap 2011

Hieronder vindt u de eindstand van het kampioenschap 2011 (na 6 races):

Kampioenschapstand Inkart Summer GP 2011 na 6 Races

Event Partners

Met dank aan onze partners voor dit kampioenschap:
Inkart